Huisvesting arbeidsmigranten

14-6-2018 door: Redactie
Ondernemend Limburg in een brandbrief aan provincie en gemeenten: groot tekort aan arbeidskrachten; Limburg moet aantrekkelijker worden door een snelle verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarom met spoed een taskforce, waarin overheid en bedrijfsleven de huisvestingsproblematiek ter hand nemen. Het is vrijdag 8 juni 2018.

Enkele dagen eerder is er een gesprek van verontrustte burgers over de huisvesting arbeidsmigranten met de verantwoordelijk wethouder Vostermans. Aanleiding: een plotselinge aanvraag omgevingsvergunning voor huisvesting van dertig arbeidsmigranten in een pand aan de Doolgaardstraat en Van Douverenstraat in Horst. De bewoners voelen zich overvallen en voor een voldongen feit gesteld. Dit is niet nieuw: in Melderslo gebeurde hetzelfde. Ook toen geen kennisgeving aan de buurtbewoners vooraf door de gemeente. Vostermans stelt de ondernemers daarvoor verantwoordelijk. Zij communiceren niet met de sociale omgeving, terwijl ze dat wel zouden moeten. Ondernemers kennen deze ‘verplichting’ kennelijk niet (miscommunicatie?) en de burgers verwachten die ook niet. De burger verwacht communicatie vanuit de gemeente over huisvestingsplannen en niet van ondernemers. Desondanks erkent Vostermans de dringende behoefte aan een snelle huisvesting. “Laat de ondernemers met goede plannen maar komen. Die moeten dan wel allereerst de dialoog opzoeken met de buurtbewoners.”

De burger mag sturing door de gemeente verwachten; gebeurt niet. Samenwerking en overleg tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners, is niet aan de orde. Zulke gebeurtenissen tonen de bestuurlijke onmacht en onwil van Vostermans ofwel het college. Arbeidsmigranten zouden toch volgens de nieuwe coalitie bijzondere aandacht krijgen? In een evaluatie van de vorige regeerperiode, gemaakt door het college, ‘Samen naar succes’ gaat het ook over arbeidsmigranten.

“Wij vinden het belangrijk om zicht te hebben op locaties waar arbeidsmigranten wonen en verblijven. We streefden er daarom naar zoveel mogelijk arbeidsmigranten in te schrijven; eind 2017 waren het er ruim 1.200.”

Gemakkelijk scoren wanneer arbeidsmigranten en ondernemers wettelijk verplicht zijn zich te laten in schrijven in het GBA of het NRI. De gemeente hoeft daar niets voor te doen, beurt wel inschrijfgeld. Een graaizakcentje.

Een dergelijke opstelling door politieke leiders betekent de dood in de pot voor de komende regeerperiode met betrekking tot een degelijk arbeidsmigrantenhuisvestingsbeleid.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie