Na de gemeenteraadsverkiezingen

3-5-2018 door: Redactie
Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart presenteerden zich de woordvoerders van de zes politieke partijen die beloofden zich sterk te maken voor de belangen van de gemeente Horst aan de Maas en haar inwoners. De economische situatie van Horst aan de Maas, de huisvesting en het zorgstelsel kregen ruim aandacht.

De economie loopt als een tierelier volgens de CDA wethouder. Economische zaken, dat was zijn portefeuille in de afgelopen periode. Hij heeft het goed voor elkaar gekregen, dat liet hij weten in zijn flamboyante verhaal. Het is volgens hem wel wat minder gegaan met de huisvestingsmogelijkheden voor starters en met de doorstromingsmogelijkheden van huur- naar koopwoningen. Maar daarbij is ook rekening gehouden met de krimp van de bevolking, aldus de wethouder. De krimp van de bevolking?

En dan te bedenken dat er meer dan 1.000 gastarbeiders in Horst aan de Maas verblijven over wiens ruggen de agrarische sector, die het leeuwendeel van de economische bedrijvigheid uitmaakt, loopt als een tierelier. Hoe gaan de gedachtegangen van deze wethouder? Onbegrijpelijk hoe hard werkende gast arbeiders geen enkele plek hebben in de huisvestingsreview van deze wethouder en tegelijkertijd ook heel droevig.

In alle ernst vraag ik mij af: waar staat de C van CDA voor? Voor christelijk? Wat nou christelijk? Laat die gastarbeiders maar gewoon werken, dat is toch wat wij willen en wat zij doen. En hoe en wat verder wat doet er toe, toch? Of zie ik het verkeerd beste wethouder? Maar aangezien dan de C van CDA niets meer voorstelt: wat had u gedacht van ‘de naleving van de Rechten van de Mens’? Komt het zwijgen als het graf voort uit het antivreemden-sentiment van de autochtonen? Ik vermoed van wel en daar kun je niet mee scoren. Blijft dan nu de situatie zoals ze is met het CDA voorop?

Gaan we gewoon weer een nieuwe onderklasse in verpaupering laten ontstaan zoals voorheen elders? Over mensenrechten gesproken. In Horst aan de Maas hoef je geen makelaarsdiploma te hebben om te zien waar huisjesmelkers arbeidsmigranten huisvesten.

Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. Van Doornelaan, Horst

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie