Vergeten burgers en vergeten democratie

3-5-2018 door: Redactie
De Norbertusparochie wordt voor de komende decennia verbeterd. De kerk is tot basisschool verbouwd en op de plek waar de basisschool eerst stond, wordt een park gerealiseerd. Het verplaatsen van de basisschool heeft voor ons, de mensen die aan de noordkant van de nieuwe school wonen, negatieve gevolgen. Tussen de kerk en onze flat lag een goed onderhouden plantsoen. Die is er niet meer.

Ook veroorzaakt de nieuwe situatie voor ons duidelijk veel geluidsoverlast. Zou de school geen andere uitweg hebben en voor de recreatie van de kinderen dat grasveld nodig hebben, dan zouden we niet klagen. De school heeft echter wel andere mogelijkheden. Daarom is met name de huidige geluidsoverlast onnodig. We hebben onze klachten aangekaart bij de commissie die het park ontwerpt. Ook het wijkcomité weet ervan.

Natuurlijk zijn de school en de gemeente op de hoogte gebracht. Tot nu toe krijgen we bij niemand gehoor. Inmiddels heeft de school maatregelen genomen om de geluidsoverlast buiten schooltijd te minimaliseren. Volgens de vergunning mag de school het terrein tussen de school en onze flat zelf niet als activiteitenterrein gebruiken. Volgens de gemeente mag in het algemeen een groenstrook enkel gebruikt worden als er voor anderen geen overlast ontstaat. Inzake de geluidsoverlast zijn we met de school in gesprek.

Terwijl die gesprekken lopen, doet de school een verzoek om de huidige situatie te legaliseren. Dat is nodig omdat de school is afgeweken van de bouwvergunning. Zoals gezegd mag de school het plantsoen tussen de school en onze flat niet als activiteitenterrein inrichten en gebruiken. De Julianastraat had niet in een fietspad mogen veranderen. De gemeente wil overgaan tot legaliseren. Door het legaliseren van de huidige illegale en ongewenste situatie worden omwonenden en de democratie gepasseerd. Kortom, alle mensen die invloed hebben op de langjarige toekomst van onze buurt, doen alsof wij niet bestaan.

Namens de bewoners van de Pr. Marijkestraat 2 t/m 48 en de bewoners van de Gebr.v. Doornelaan 92 en 94.

Nico Cordewener, Marcel Caspers, Leo Linssen, Thijs Wilmsen

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie