Makke schapen, wat wil de meerderheid?

3-5-2018 door: Redactie
De coalitievorming is nog steeds in volle gang. De PvdA was een zekerheid voor het CDA en de PvdA zelf, want anders geef je je plekje in de raad als lijsttrekker toch niet op voordat de coalitie gevormd is. Niet echt leuk voor je kiezers en het maakt wel duidelijk dat er ook geen verschil is tussen CDA en PvdA. Maar wat is nog meer niet leuk voor de kiezers? Het machtsspel dat gespeeld wordt.

Eerst aftasten van D66+GroenLinks en zodanig moeilijke keuzes laten maken dat deze wel van deelname af moesten zien. Dit was te verwachten, net als de voorspelde gesprekken nu met Essentie. Maar doet dat recht aan de verkiezingen? Bijna twee op de drie kiezers heeft niet voor de grootste partij gekozen en heel veel hiervan zouden ook graag een coalitie willen zien zonder haar. Waarom wordt die meerderheid geen recht gedaan?

Veel partijen gedragen zich als makke schapen. Met een beetje lef is deze gemeente weer op te frissen en zou er een coalitie gevormd kunnen worden van Essentie, D66/GL, SP en bijvoorbeeld VVD. Dan hoeft niet alles door souffleurs te worden aangestuurd, maar kan de coalitie zelf de weg bepalen. Een coalitie bestaande uit vier min of meer gelijkwaardige partijen waar niet één partij de dienst uit maakt. Deze partijen zullen elkaar zeker kunnen vinden op een hoofdlijnen-akkoord en kunnen ook besluiten een aantal onderwerpen gewoon vrij te laten. Zo zou dan ook het CDA als stevige oppositiepartij zijn inbreng kunnen hebben en kan er niet vanuit de macht, maar vanuit democratische beginselen worden bestuurd, waar ook minderheden tellen.

Essentie weet in ieder geval dat dit kan en mag stevige eisen stellen, want het CDA is niet de enige mogelijkheid. Kom op partijen, gedraag u niet als makke schapen. Er staat nergens geschreven dat de grootste partij de dienst uit moet maken. Al neemt ze zelf wel die houding aan.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie