Coalitie Horst

31-5-2018 door: Redactie
Vol trots presenteren de partijen hun regeerakkoord en benadrukken zij het veel breder draagvlak, “waardoor ook de belangen in de samenleving zo breed mogelijk ondersteund worden.” Dat veel bredere draagvlak, klopt dat wel? De verkiezingsuitslagen maken duidelijk dat slechts 56,63 procent van alle kiesgerechtigden heeft gestemd. Dat wordt behoorlijk wat kleiner wanneer de stemmers van SP en VVD gevoegd worden bij de niet-stemmers. Het draagvlak vermindert dan tot 44,78 procent.

Breder draagvlak betekent alleen maar de meerderheid van zetels in de raad. Dat kan veranderen wanneer de belofte wordt waargemaakt om de samenwerking met de inwoners werkelijk vorm te geven. Interessant is de 24-sessie over de omgang en het samenspel tussen samenleving, raad, college, en organisatie op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vertrouwen in elkaar. “We gaan met een creatieve en aansprekende aanpak de verbinding tussen betrokken inwoners en de overheid verder versterken”. Partijen willen communiceren vanuit het belang van de burger en de impact op de samenleving. Mocht dit waar worden dan zijn problemen rond inwoners, arbeidsmigranten en huisvesting van arbeidsmigranten voorgoed van de baan. Van echt samen doen is nu nog geen sprake.

De hoofdredactie van De Limburger vindt dat de provincie aan afgoderij doet. De termen klimaatverandering en verduurzaming zijn de nieuwe afgoden van deze tijd. Ook de coalitie heeft het klimaatakkoord van Parijs omarmt. De termen klimaatverandering en verduurzaming worden in het akkoord veelvuldig gebruikt, maar liefst 74 keer. De ambities zijn groot en de voorgestelde activiteiten van belang.

Hoe dit alles te financieren is, blijft vaag. In het hoofdstuk Financiën komen de toekomstbestendige accommodaties voor rekening van het gemeentelijk grond en vastgoedbedrijf en mogelijk gedekt via de reservepositie. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn van differentiatie in heffingen. Belangrijk is Economie en Ruimte. Kennelijk zijn er algemene afspraken die gelden voor alle economische pijlers van de gemeente. Een aantal visies worden beloofd en tot de vaststelling van die visies, “handelen we in de geest van de afspraken”.

Welke die afspraken dan wel zijn wordt niet onthuld. Het hele beleidsveld blijft daardoor in nevelen gehuld. Oncontroleerbaar.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie