Huisvesting arbeidsmigranten

31-5-2018 door: Redactie
Aanvraag omgevingsvergunning voor huisvesting 30 arbeidsmigranten in pand aan Doolgaardstraat. Wij, buurtbewoners van pand Doolgaardstraat 2, hebben verontrust gereageerd in de richting van de gemeente over deze aanvraag.

Moet dat nou, 30 mensen in een pand dat daardoor letterlijk en figuurlijk tot de nok toe wordt volgepropt met enkel mannen? Nee. Huisvesting van een dergelijk aantal bewoners in één pand moeten we niet willen. En ja. Ook wij weten dat wij zonder de arbeidsmigranten het werk niet meer gedaan krijgen. En ja. Het huisvestingsvraagstuk is een lastig vraagstuk. Maar wij vinden ook dat, gezien de ervaringen in andere gemeenten, bijvoorbeeld Tiel, het huidige beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten moet worden bijgesteld. De impact van deze grootschalige aanvraag op een buurt/wijk is te hoog. Door de clustering van arbeidsmigranten in deze straat ontstaat er een heel andere dynamiek in de wijk/straat. Is het de bedoeling dat projectontwikkelaars of investeerders overal in de kernen leegstaande panden opkopen en er zoveel mogelijk mensen in ‘stoppen’ om daardoor financieel gewin te behalen? Wat doet dat met de leefbaarheid in een straat of wijk? We krijgen er per slot van rekening niet alleen buren bij, maar we krijgen er eigenlijk een hele straat bij. 30 mensen in één pand in steeds wisselende samenstellingen, werkend in ploegendienst met alle gevolgen van dien voor wat betreft parkeren, geluidsoverlast et cetera. Wij weten dat er diverse initiatieven zijn in onze gemeente om arbeidsmigranten te huisvesten, ook grootschalige. Maar per initiatief moet goed worden gekeken naar de haalbaarheid en de wenselijkheid in relatie tot de effecten in de buurt. Er zullen best locaties binnen de gemeente zijn die geschikt zijn voor grootschalige huisvesting en die weinig of geen impact hebben op de leefbaarheid in de buurt. Uiteindelijk zal het College van B & W een besluit moeten nemen. Wij gaan ervan uit dat het college in haar overwegingen de hierboven genoemde argumenten meeneemt en met de omwonenden in gesprek gaat.

Namens de bewoners van Doolgaardstraat en Van Douverenstraat:
René Heuijerjans en Ed Koster

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie