Vier jaar milieustilstand

1-3-2018 door: Redactie
Er was de afgelopen jaren een aantal uitgelezen kansen om het milieu te dienen. De eerste mogelijkheid was om bij de ontwikkeling van Greenport ook echt het milieu en dan vooral duurzame energie mee te nemen. Dat is op een droevige wijze mislukt.

Terwijl daar vele hectaren dak van zonnepanelen hadden kunnen worden voorzien, heeft de wethouder gefaald hier iets voor op te zetten en in de ontwikkeling mee te nemen. Daar heeft het college met wethouder Bob Vostermans voorop, kansen laten liggen. Dan gaan anderen dus zoeken naar mogelijkheden in het veld, dus de aangevraagde zonneweiden. Met zoveel oppervlakte op de daken van Greenport, maar ook op grote terreinen als van RMS, de nog veel grotere mestverwerking dan het NGB, zouden zonnepanelen prima geplaatst kunnen worden. Van enige sturing daarvan is niets te vinden. De tweede kans zat bij de diverse gebouwen en grootse plannen. Ook hier liet het college en dus eigenlijk coalitie weer vele kansen liggen. Steeds weer moest bij elk project in de raad de vraag gesteld worden of het college goed naar de energie verbruiken wilden kijken. Nul op de meter. Vanuit het college werd elke keer weinig ambitieus ingestoken. Zodanig zelfs, dat ook de coalitiepartijen hier kritiek op hadden en wees eerlijk, dan moet het toch behoorlijk mis zijn. Neen, de afgelopen periode is op milieugebied qua ambitie een stilstandperiode geweest. Natuurlijk zal elke coalitie partij nu zeggen wat ze vinden dat er gebeuren moet. Maar ja, vertrouwen moet je putten uit daden uit het verleden en daar viel weinig vertrouwen uit te putten. Op gezondheidsgebied is het eigenlijk niet anders. Gezondheidsdebatten over de intensieve veehouderij werden ontvlucht, maar wel werden er mogelijkheden geschapen voor heel grote aan die industrie verbonden bedrijven zoals de RMS mestfabriek. Het college vond het RIVM rapport nog niet af, dus praat je er niet over. Input van burgers was niet echt van belang. Dat de grote mestverwerkers veel problemen oproepen? Nou ja, zonder het debat kun je daar je ogen wel een poosje voor sluiten. Straks verkiezingen. Wat zal de toekomst brengen?

Geert Ambrosius
Achter de Smaalbrug, Horst

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie