Wethouder vlucht voor discussie Kasteelboerderij

1-3-2018 door: Redactie
Dat de wethouder mist liet bestaan ondanks een reeks Raad Informatie Brieven(RIB) over de weggeefprijs en de eenzijdige onderhandeling met één koper voor de Kasteelboerderij is bekend. Midden december 2017 nieuwe vragen. Weer geen helderheid. Gemiste kans. Nu, na 9 weken zijn de antwoorden aan de vragensteller toegestuurd. Erg laat. Bewust?

Nu kan de wethouder de discussie over de verkiezing heen tillen. Weer veel vage en afleidende informatie. Niets goeds? Zeker wel. Verdekt is te lezen hoe zwak dit proces is aangestuurd. Zeven pagina’s tekst. Als je niet beter weet, een mooi verhaal. Weet je hoe het zit dan is het weer mistig.

WOZ is niet, wat wel professioneel geweest zou zijn, als uitgangspunt gebruikt. Een toch schijnbaar helder citaat heet plotseling een vaststaand feit. En weer incompleet. Kasteelboerderij terugbrengen in oorspronkelijke staat oorzaak van de lage prijs? Geen omschrijving wat oorspronkelijke staat of toestand betekent. Wegwerken achterstallig onderhoud? Dat zat toch al in de WOZ waarde?

Een extra droevige indruk geven de verklaringen over de ontruimingsvergoeding en de provinciale subsidie aanvraag. Ontruimingsvergoeding? De wethouder geeft nu toe dat hij geen enkele weet had van wat die eigenlijk inhield. De koper componeerde, de wethouder knikte voor akkoord. De wethouder stelde geen voorwaarden. De koper stelde de vergoeding eerst vast op 50.000 euro, verhoogde die tot 65.000 euro en liet daarvan, naast ander geld, weer 15.000 euro terugvloeien in eigen kas. Onverstandig, want bij deze wethouder had hij ook wel een ton of meer kunnen berekenen. Het ging immers van de koopprijs af en wat hij meer moest betalen kon hij toch terughalen. Geen voorwaarden. Bij de provinciale subsidie blijft de onduidelijkheid ook zweven. Zonder een indirecte bijdrage door de gemeente zou waarschijnlijk geen provinciale subsidie zijn verkregen. De wethouder heeft dit niet toegezegd? Het is van tweeën één. Of de wethouder heeft het toegezegd, of hij laat een situatie van een mogelijk onjuiste provinciale subsidieverlening bestaan, zo lijkt het. Onduidelijkheden te over, zoals wie echt het advocatenkantoor van de Kasteelboerderij was.

Wat wel duidelijk is? Aan welke wethouder je geen gemeenschapsgeld kunt toevertrouwen. Verder? Vragen, vragen, vragen. En nog steeds geen koffie.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie