Zwembad De Berkel mót Bliêve

1-2-2018 door: Redactie
Begin januari stuurde B&W een persbericht de wereld in met plannen voor een nieuw zwembad. Het nieuwe zwembad zou vergelijkbaar zijn met zwembad De Berkel. Daar blijkt dus niets van te kloppen. Er komt een wedstrijdbad en een badje. Recreatieve zwemmers en vooral ook gezinnen met kinderen kunnen fluiten naar een mooi zwembad, alleen wedstrijdzwemmers zullen wellicht tevreden zijn.

Wat nog ernstiger is: het financiële gegoochel in het voorstel aan de gemeenteraad. Het financiële plaatje van Zwembad de Berkel wordt zo negatief mogelijk voorgespiegeld en dat voor het nieuwe zwembad zo positief mogelijk. Zo beweert B&W dat de laatste jaren niets gedaan is aan onderhoud van De Berkel. Er zou bij behoud van De Berkel veel meer geld gestoken moet worden in ‘achterstallig’ onderhoud. Bij die berekeningen houden ze geen rekening met geld dat door uitstel van werkzaamheden op de plank is blijven liggen. De sporthal naast zwembad De Berkel is voor de verwarming afhankelijk van het zwembad. Dat zwembad wordt in de plannen van de gemeente gesloopt. Dat betekent dat er de sporthal straks geen gebruik gemaakt kan worden van de restwarmte van het zwembad, maar apart energiekosten moet worden betalen. Die kosten worden niet meegenomen in de plannen.

Ook waar het gaat om inkomsten heeft het college van B&W de Horstenaren steeds zand in de ogen gestrooid. Steeds is gezegd dat bij sloop van het zwembad ruimte vrij komt voor woningbouw. Daar zou geld mee te verdienen zijn. Nu geven ze toe dat er geld bij moet als je na sloop huizen gaat bouwen op de vrijgekomen grond.

Het voorstel aan de raad probeert de toestand van De Berkel als negatief af te schilderen. Maar dat zwembad heeft bijvoorbeeld wél een vrijwel nieuwe machinekamer. En het heeft een glijbaan die onlangs een onderhoudsbeurt heeft gehad en weer zeker 20 jaar mee kan. De Berkel zelf, zo erkent B&W, kan in zijn totaal ook makkelijk 20 jaar mee. Toch wil B&W een nieuw zwembad dat, uitgaande van hun eigen (beperkte) kostenberekening, sowieso al 100.000 euro per jaar (!) méér gaat kosten dan het huidige zwembad De Berkel. Dat is wél belastinggeld van ons allemaal… Alleen daarom al: ’t zwembad mót bliêve!

Paul Geurts,

Blauwververstraat Horst

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie