Fijnstof in Noord-Limburg

1-2-2018 door: Redactie
In Horst aan de Maas (Hoogheide) staat sinds eind 2011 een meetstation van provincie Limburg om de luchtkwaliteit, meer in het bijzonder fijnstof, te meten. Het gaat om beperkte metingen. De reden voor plaatsing: de provincie wil de bevolking geruststellen. Of dat gelukt is valt te betwijfelen. Meetgegevens werden lange tijd niet geleverd. Ondertussen is Behoud de Parel van lieverlee zelf maar fijnstof gaan meten.

De bedoeling was dat gemeente Horst aan de Maas elk half jaar een voortgangsrapportage zou krijgen. Maar dat is niet gelukt. Nu is er eindelijk een rapportage, lopend tot mei 2017. Gemeld werd dat de fijnstofmetingen in de zomerperiodes van 2016 en 2017 zo laag waren, dat men de metingen niet meer vertrouwde. In het nieuwe rapport staat niets nieuws: zoals elk jaar zijn er geen overschrijdingen van de EU-normen. Behoud de Parel houdt de metingen bij en laat die zien op haar website (www.behouddeparel.nl). Over de afgelopen vier jaar zie je dat de hoeveelheid fijnstof bij het meetstation, in overeenstemming met heel Nederland, langzaam daalt. Alleen in het voor- en najaar stijgt de concentratie fijnstof. Vergeleken met meetstations elders (Venray en Nettetal) zijn de waarden in Horst aan de Maas over het algemeen hoger (tegen de bovengrens aan). Bekijk je de spreiding van de ‘fijnstofdeken’ over heel Nederland, dan is de deken boven Oost-Brabant en Noord-Limburg het hoogst.

De Gezondheidsraad bracht in januari 2018 een advies uit onder de titel Gezondheidswinst door schone lucht. Door vieze lucht sterven per jaar 12.000 mensen vroegtijdig aan onder andere fijnstof. Met verkeer en intensieve veeteelt volgens de Gezondheidsraad als de grootste boosdoeners. De Raad dringt aan op (strengere) normen, gesteld door de Wereld Gezondheids Organisatie. En er moeten beleidsmaatregelen komen, vooral op lokaal niveau. Elke 5 μg/m3 fijnstofuitstoot minder scheelt weer drie maanden op het vroegtijdige sterfte cijfer. Vraag aan de partijen in Horst aan de Maas is dan ook: Wat gaat u daar aan doen?

De vereniging Behoud de Parel meet zélf met een tiental sensors verspreid over de regio Horst, Grubbenvorst, Venlo, Blerick en Tegelen, op verkeersintensieve locaties. Op de website zijn de metingen te volgen.

Teus Hagen en Paul Geurts,

namens Vereniging Behoud de Parel

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie