Stemmen voor recratief zwemmen

1-2-2018 door: Redactie
Komende dinsdag gaan de politieke partijen in onze gemeenteraad stemmen over het zwembad. Het college stuurt al vanaf het begin aan op een nieuw zwembad op een andere locatie en probeert dit er nu net voor de gemeenteraadverkiezingen door te duwen.

Het college roept: recreanten zijn welkom in het nieuwe bad, we gaan voor een vergelijkbaar bad als De Berkel, en het wordt niet veel duurder dan De Berkel. Maar let op: we worden weer voor de gek gehouden. Een nieuw zwembad zonder bubbelbad en zonder vaste glijbaan en met een kleiner recreatiebad is geen vergelijkbaar bad met onze Berkel.

Ook wordt er met de cijfers gegoocheld, zodat het lijkt dat een nieuw bad niet veel duurder is. Bij een nieuw bad wordt uit gegaan van exploitatie door de markt en die cijfers worden vergeleken met de huidige duurdere gemeentelijke exploitatie. Zou je bij beide baden rekenen met dezelfde exploitatievorm, dan valt De Berkel nog veel goedkoper uit. Logisch, De Berkel heeft geen hypotheeklasten meer, terwijl de nieuwbouwkosten alsmaar verder stijgen.

Onderhoud van De Berkel is wat duurder, maar dat weegt niet op tegen de miljoeneninvestering voor een nieuw bad met de daarbij horende hypotheeklast. Om de nieuwbouwkosten op papier niet nog hoger te laten uitvallen worden boekhoudkundige trucs gebruikt. Bijkomende hoge kosten worden uit andere potjes gehaald. Bijvoorbeeld de frictie-, infra structuur- en sloopkosten. Terwijl de nieuwbouwkosten nu al 20 procent hoger zijn dan eerder begroot.

Als opdrachtgever en financier (de gemeente) geef je normaal aan wat er in het zwembad moet zitten. Zoals de glijbaan, het bubbelbad en de grootte van het recreatiebad. Maar CDA-wethouder Van Rensch houdt dit graag vaag en zegt dat de marktpartijen dit maar moeten bepalen. Dus straks als deze voorzieningen er niet inzitten, zal gewezen worden naar deze marktpartijen. De voormalige HZPC-voorzitter was de kartrekker voor een nieuw vijftigmeter-bad. Hij is nu CDA-kandidaat-wethouder bij de komende gemeenteraadverkiezingen. Heel onopvallend staat een vijftigmeterbad als mogelijkheid nog steeds genoemd in de nieuwe gemeentelijke stukken…

Wij roepen nu de gemeenteraad en straks de burgers op, om te gaan stemmen voor recreatief zwemmen! In een aantrekkelijk bad. En dat gaat veruit het goedkoopst in het huidige Zwembad De Berkel.

R. Craenmehr, namens

comité ’t Zwembad mót Bliêve

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie