De Stapakker

1-2-2018 door: Redactie
Ingezonden brief als reactie op artikel ‘Hallo verkiezingen’ in weekblad HALLO Horst aan de Maas van 25 januari 2018.

“Natuurlijk punt om te stoppen is bereikt.” Dit was de titel van het artikel dat over het stoppen van CDA-wethouder Ger van Rensch uit America ging. In dit artikel ging Ger van Rensch ook in op een complex dossier dat hem veel hoofdbrekens heeft gekost, namelijk de overgang van de gemeentelijke sporthal De Stapakker te Sevenum naar de koop van sporthal De Kruisweide eveneens in Sevenum. Dat dit dossier niet goed aangepakt en afgewerkt is, is een understatement!

De verantwoordelijke politiek noemde zelf nog dat de koop van sporthal De Kruisweide van de heer Nabben uit Sevenum een ‘koopje’ was. Nou, daar zijn ze wel achter gekomen. Voor vele tonnen hebben ze achteraf nog moeten verbouwen om deze ‘nieuwe’ sporthal De Kruisweide volgens de gebruikersbehoeften en veiligheidsrichtlijnen aan te passen. Kassa voor de gemeente. De oude sporthal De Stapakker zou nog in datzelfde jaar (2013) worden afgebroken. Nee dus. Vanaf dat moment begon het ‘doorschuifsysteem’ te werken van de verantwoordelijken binnen gemeente Horst aan de Maas. Andere wethouders moesten het maar oplossen en deze schoven het op hun beurt ook weer door naar diverse projectontwikkelaars, die er maar een kostendekkend project met woningbouw van moesten zien te maken. Weer nee dus. Tot op heden (2018) is er nog niets gebeurd en staat sporthal De Stapakker nog steeds overeind en staat het flink te verpauperen. Dit komt de woonomgeving zeker niet ten goede. Hopelijk wordt de herinrichting van de omgeving van De Stapakker nu eens eindelijk goed aangepakt en wordt er niet gewacht op het nieuwe college dat nog gevormd moet worden na de komende gemeentelijke verkiezingen in maart, want dan gaat het nog een hele tijd duren. Het zou een schande zijn.

Sjaak van Enckevort
Beatrixstraat, Sevenum

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie