Wantrouwig?

28-12-2017 door: Redactie
In het voorjaar lag er een nieuw plan van Haenen: 8.280 vleesvarkens (heel slim) deels op beide Kleefsedijkpercelen. Wethouder Vostermans wilde zelf de Omgevingsdialoog voeren. Exact wat niet de bedoeling is.

Tevens riep hij: dit plan moet doorgaan anders krijgen we een forse schadeclaim. Dit bleek niet waar. Maar de coalitiepartijen (CDA, PvdA, Essentie) vertrouwden de wethouder. De oppositie sputterde, maar daar werd overheen gestapt.Daarnaast zei de wethouder: dit plan past binnen de liggende regelgeving. Ook dit bleek absoluut niet waar. Maar de coalitie vertrouwde de wethouder. De oppositie sputterde weer en na wat gedoe werd uitgesproken dat megastallen aan de Kleefsedijk nog steeds ongewenst waren.

Toch werd er door het college (zónder medeweten van de raad) een uitgebreid positief Principebesluit voor het plan genomen. De raad schrok enorm toen dat plots in het dagblad stond. Maar de coalitie vertrouwde de wethouder. Inmiddels lag het plan in de zomervakantie ter inzage. Daarom wilde de raad het Ontwerpbestemmingsplan pas in oktober ter inzage leggen. Echter de wethouder trok zich hier niets van aan en legde het tóch al ter inzage.

En de coalitie vertrouwde de wethouder. Totdat de tumult te groot werd. Toen kwam er een prachtige motie. Maar, die bleek juridisch niet afdoende. Het bestemmingsplan behoefde nog toevoegingen. Daar waren we het over eens. En zo’n kale motie, zou niet opwegen tegen het uitgebreide Principebesluit en alle mogelijkheden die het plan wél biedt. Dus er zou geamendeerd worden wat de wethouder niet ‘aan de voorkant’ regelde. Die steeds genoemde zaken (25 procent groen en de collegebevoegdheid) werden echter níét opgenomen. De motie wél, maar zonder ook maar een enkel argument waarom op de Kleefsedijk niet mag, wat elders wél mag. Dat is juridisch niet houdbaar… Maar de coalitie vertrouwde de wethouder.

Wij hebben veelvuldig geprobeerd de raad te bewegen een motivatie én de zaken die ze maandenlang wensten, op te nemen. Maar, op advies van de wethouder keurde de coalitie het plan goed, zonder dat alles. Er kwamen enkele wijzigingen, maar niet over de Kleefsedijk. Daar werd veel over gezegd, maar niets daarvan werd vastgelegd. Dat moet nog achteraf. Want het plan bleek lang niet klaar, maar moest per se worden aangenomen. Je zou van minder wantrouwig worden… Toch?

En de ondernemer zal het hier na 11,5 jaar vast bij laten zitten… Toch? En het Horster bestuur zal het wel waterdicht hebben... Toch?

Werkgroep Kleefsedijk

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie