Rechtsonzekerheid rond handhaven

28-12-2017 door: Redactie
Dat het controle- en handhavingsbeleid een buitengewoon zwak onderdeel is binnen het college is al vele jaren bekend. Regelmatig wordt dit ter discussie gesteld.

Dat de gemeente veelal slechts na klachten handhaaft is herhaaldelijk aangetoond. Dat er veel meer verscholen klachten zijn en behoeftes aan handhaving is niet duidelijk bij veel mensen. Waar de gemeente zijn taak verzaakt, ontstaat onvrede, of het nu gaat om alcohol schenken aan jeugdigen, blijvende stankoverlast, milieuverontreiniging, het te laat sluiten van gelegenheden of welk onderwerp dan ook.

Ondernemers klagen zelden over elkaar. Ondanks dat ze wel last hebben van overtredingen, doen ze dat niet omdat ze bang zijn voor repercussies van de betreffende ondernemer. Om dezelfde reden klagen ze ook niet over de gemeente. Je hebt ze misschien zelf nog wel eens nodig.

Er is echter nog iets veel erger aan de hand. Als u vraagt om handhaving en de gemeente gaat daartoe over, dan wordt uw naam genoemd in het ‘handhavingbevel’, zodat de gehandhaafde weet dat de betreffende persoon de klager is.

En zo kan het dus zijn dat mensen niet durven te klagen en niet durven te vragen om handhaving. Je weet nooit of de ander niet heel erg kwaad wordt. Zachte heelmeesters hebben hier stinkende wonden gemaakt. En stinkende wonden, daar kun je wel van spreken als mensen door een tekortschietende overheid in deze situatie terecht komen.

Er zijn al veel uitgesproken voorbeelden. De gemeente en het college hebben 10-12 jaar zwakte laten zien en hun plicht verzaakt. Veel voorbeelden zijn al bekend. Hebt u ook voorbeelden waar u niet openlijk over durfde te spreken? Meld ze mij, zodat we er iets mee kunnen doen en een nieuwe wel dualistische raad en hopelijk dan wel daadkrachtig college en nieuwe leider de juiste informatie mee kunnen geven.

Plezierige feestdagen en een gelukkig en rechtvaardig Nieuwjaar.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie