Dorpsraad wil ingrijpende maatregelen Horsterdijk

1-6-2017 door: Redactie
In Lottum worden de verkeersproblemen rondom de Horsterdijk aangepakt. Gemeente Horst aan de Maas kijkt nu samen met de dorpsraad wat de gewenste maatregelen zijn om de weg veiliger te maken en te zorgen voor minder geluids- en trillingsoverlast door vrachtverkeer. Dat werd duidelijk tijdens de dorpsraadsvergadering van Lottum op dinsdagavond 23 mei.
maskTop
Dorpsraad wil ingrijpende maatregelen Horsterdijk
maskBottom
In Broekhuizen is ook gebruik gemaakt van streetprint. Hier is een patroon van klinkers op asfalt geprint.

De dorpsraad stelt dat er sinds 2013 klachten zijn over het toenemende vrachtverkeer over de Horsterdijk in het dorp. Door de vrachtwagens is de weg onveiliger geworden rondom de basisschool en hebben omwonenden last van onder andere geluid en trillingen. Een eerder voorstel van de dorpsraad om de Meerlosebaan te verharden waardoor het vrachtverkeer voortaan die alternatieve route kan nemen werd door het College van B&W van Horst aan de Maas als te duur bestempeld. Het verzoek van de gemeenteraad om de kern van Lottum een 30-kilometerzone te maken werd ook afgewezen door het college.

“Het is duidelijk dat de Horsterdijk dringend onderhoud nodig heeft”, aldus verkeerskundig medewerker Ton Peeters van gemeente Horst aan de Maas tijdens de bijeenkomst. “Hoewel Lottum relatief weinig vrachtverkeer heeft in vergelijking met andere dorpen in de gemeente, wordt hier wel veel overlast ervaren en moet de weg veiliger worden en minder geluids- en trillingsoverlast gaan veroorzaken.” Er zijn verschillende opties om de weg door de kern van Lottum, bestaande uit zowel klinkers als asfalt, aan te pakken, aldus Peeters.

De goedkoopste optie is om alleen grootschalig onderhoud aan de weg uit te voeren. De klinkers worden in dat geval opnieuw gelegd, er komt nieuw asfalt, de twee drempels het dichtst bij de kerk worden weggehaald en bij de basisschool komen bijvoorbeeld opvallende verkeerszuilen om de ­verkeersdeelnemers te wijzen op spelende kinderen. De kosten voor dit onderhoud zijn ongeveer 165.000 euro. Een andere mogelijkheid is om behalve het onderhoud ook het asfalt op de Horsterdijk te vervangen door nieuw asfalt met streetprint. Peeters: “Een dergelijke maatregel is ook in Broekhuizen ­toegepast. Op een laag asfalt wordt een zogenaamde streetprint gedrukt, waardoor de weg de uitstraling krijgt van een dorpskern. Daardoor zullen weggebruikers minder hard rijden, maar is er minder trillingsoverlast dan bij echte klinkers.” Zo’n weg met streetprint zou in Lottum ongeveer 170.000 euro kosten, exclusief het noodzakelijke onderhoud.

De dorpsraad van Lottum ziet echter het liefst nog ingrijpendere maatregelen. Behalve het groot onderhoud en de streetprint zouden zij ook graag de volledige weg geasfalteerd willen hebben. Peeters: “Daarvoor moet wel de waterleiding verlegd en vernieuwd worden en ook de haag langs de weg moet dan worden verplaatst. Dat zal zo’n 675.000 euro gaan kosten is de schatting.” Ook verschillende bewoners van Lottum zien in deze grootschalige maatregelen meer heil. “Doe het gewoon een keer goed”, vindt één van de aanwezige dorpsbewoners. “Dan kost het wel wat meer, maar dan is iedereen hier tevreden. En uiteindelijk maak je minder onderhoudskosten.” Andere aanwezigen vinden alle genoemde maatregelen niet voldoende. “Hoe mooi het ook klinkt, het is alleen maar een pleister plakken”, stelt bijvoorbeeld Essentie-raadslid Bianca van den Berg uit Lottum. “Het neemt het eigenlijke probleem, het vrachtverkeer door de kern, niet weg. Als er in de toekomst toch nog een optie komt om de Meerlosebaan ooit te verharden, dan is het zonde om hier zoveel geld aan uit te geven.”

Als de dorpsraad haar voorkeursvariant voor de maatregelen heeft uitgewerkt, wordt deze voorgesteld aan het College van B&W. Ten slotte moet ook nog de gemeenteraad van Horst aan de Maas de plannen goedkeuren.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie