Horst aan de Maas zet in op lokaal gastheerschap

12-4-2018 door: Redactie
De toerist die Horst aan de Maas bezoekt, hoeft straks niet meer zelf op zoek naar informatie bij een toeristisch informatiepunt. Ambassadeurs en een mobiel promotieteam gaan actief op pad en geven gevraagd en ongevraagd advies over wat er te beleven is in Horst aan de Maas.
maskTop
Horst aan de Maas zet in op lokaal gastheerschap
maskBottom

De plannen rondom het sluiten van Toeristisch Informatiepunt in Horst houden de gemoederen nogal bezig. Begrijpelijk, vinden Jeske van Gerven van het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en Hans den Bekker, verandermanager. “Omdat de plannen nog niet concreet zijn, is er nog veel onduidelijkheid. Maar we zijn ervan overtuigd dat er iets heel moois voor in de plaats komt”, zegt Den Bekker. Aan de basis daarvan staat het Lokaal Gastheerschap Horst aan de Maas. In plaats van dat toeristen voor hun vragen naar een informatiepunt moeten stappen, komt die informatie naar hen toe. “We gaan daarbij uit van drie pijlers”, zegt Van Gerven, “als eerste een mobiel promotieteam, als tweede ambassadeurs en als laatste een fijnmazig netwerk bestaande uit de website en app. Feit is namelijk dat veel informatie online te vinden is en dat steeds meer mensen daar gebruik van maken.”

Het mobiel promotieteam is straks onder andere te vinden bij de vakantieparken en op evenementen. Ambassadeurs zijn in heel Horst aan de Maas actief. Van Gerven: “Zij geven algemene informatie, maar er zijn bijvoorbeeld ook ambassadeurs die kennis hebben over specifieke zaken. Denk bijvoorbeeld aan het Rozenkenniscentrum in Lottum. Horst aan de Maas telt jaarlijks 1,6 miljoen overnachtingen en 4,1 miljoen dagbezoeken. Deze mensen moeten we zo goed mogelijk op weg sturen. Samenwerking met de parken en ondernemers is daarbij heel belangrijk.”

Het Toeristisch Informatiepunt sluit met ingang van 1 september de deuren. De vrijwilligers kunnen, als ze willen, aan de slag als ambassadeur of als lid van het mobiel promotieteam. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft in de raadsvergadering van maart ingestemd met het plan. Wel riep zij het Toeristisch Platform op te kijken of er toch nog een vorm van een informatiepunt kan blijven bestaan. “Dat zijn we nu aan het onderzoeken”, aldus Den Bekker. “Het wordt echter geen VVV-winkel waar je ook streekproducten en VVV-bonnen kunt kopen.” “Dat heeft geen toegevoegde waarde meer”, vult Van Gerven aan. “Het is een landelijke trend dat bezoekersaantallen van VVV-kantoren teruglopen. Daarnaast bereikt een VVV-winkel de jongere generatie niet. Daarom is het belangrijk dat we gaan vernieuwen.” Den Bekker: “We zijn wel aan het denken of we een samenwerking kunnen aangaan met partijen als Gezondste Regio 2025 en gezamenlijk een informatiepunt in kunnen richten.” “Er komt iets heel goeds voor in de plaats, dat voldoet aan dezelfde behoefte”, belooft Van Gerven.

Op zaterdag 26 april lanceert het Toeristisch Platform een magazine met toeristische informatie over Horst aan de Maas. Dit magazine komt onder andere bij alle verblijfsaccommodaties te liggen. Het verschijnt twee keer per jaar, in het voor- en naseizoen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie