Groep 6 Doolgaard haalt geld voor Serious Request

2-1-2015 door: Redactie
Maud Hafmans (9) uit groep 6 van basisschool De Doolgaard uit Horst hield haar spreekbeurt over het Glazen Huis van de Serious Request-actie van 3FM en riep haar klasgenootjes op om geld in te zamelen. In totaal verzamelden ze 406,28 euro om aan Serious Request te doneren.

Maud Hafmans hield op 18 december, de dag dat de dj’s in Haarlem het Glazen Huis betraden, haar spreekbeurt over 3FM Serious Request. Aan het einde van haar spreekbeurt deed ze een oproep aan haar klasgenootjes om mee te doen met de actie. Ze wilde graag zelf haar steentje bijdragen voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in oorlogsgebieden.

Bijna alle klasgenootjes zijn diezelfde dag nog begonnen met geld inzamelen. Ze hebben lege flessen opgehaald en ruim driehonderd zelfgebakken kerstkoekjes verkocht in Horst. Na vijf dagen geld inzamelen, brachten ze het totaalbedrag van 406,28 euro op 24 december met een groot deel van de klas zelf naar Haarlem, waar ze het in de vorm van een cheque overhandigden aan de dj’s.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie