Buurt Grandorse vreest voor verdwijnen grondwal

24-5-2018 door: Redactie
Omwonenden van hippisch gebied Grandorse in Kronenberg zijn bang dat door toekomstige ontwikkelingen de grondwal tussen de hippisch zone en het dorp verdwijnt. Zij pleiten er bij gemeente Horst aan de Maas voor dat de wal wordt gehandhaafd.

Het bestemmingsplan Grandorse, dat de gemeenteraad nog moet vaststellen, biedt onder andere de mogelijkheid tot nieuwvestiging van paardenhouderijen en detailhandel en de uitbreiding van Equestrian Centre de Peelbergen. “Wij hebben begrepen dat er zowel in het verleden alsook nu weer gesproken wordt over het eventueel verwijderen van deze grondwal, maar daar zijn wij als direct betrokkenen absoluut tegen”, melden de omwonenden in een brief aan de gemeenteraad.“ De grondwal moet wat ons betreft in elk geval blijven, eventueel geïntegreerd in de ecologische verbindingszone waarover gesproken wordt.”
De aanwezige wal moet ervoor zorgen dat geluids- en lichthinder vanuit de hippische zone zoveel mogelijk beperkt wordt. Op sommige momenten is dit echter onvoldoende, werd al eerder door de gemeente geconstateerd. Er zijn extra maatregelen besproken, zoals het verlagen van het geluidsniveau van de luidsprekers en het aanbrengen van lichtkappen aan de lichtmasten. Volgens de buurtbewoners worden deze maatregelen niet altijd genomen tijdens een evenement. “Maar ook al zouden die maatregelen wél consequent en volledig worden uitgevoerd, dan nóg vinden wij de grondwal absoluut noodzakelijk. Het liefst zagen wij de grondwal ook nog beplant met een voldoende hoge en dichte beplanting.”
De brief van de omwonenden staat op de agenda van gemeenteraadsvergadering van dinsdag 5 juni.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie