Gemengde reacties Floriade-tekort

5-12-2012 door: Redactie
Twee maanden na afloop van de Floriade blijkt dat de organisatie met een exploitatietekort van negen miljoen euro zit. Hoewel het aantal bezoekers op de verwachte twee miljoen uitkwam, blijkt nu dat zij veel minder hebben uitgegeven dan begroot.
maskTop
Gemengde reacties Floriade-tekort
maskBottom

De raden van de vijf gemeenten die hebben bijgedragen aan de Floriade, samenwerkend als Regio Venlo, werden afgelopen maandag ingelicht. De Floriadedirectie hoopt dat zij bovenop de afgesproken tien miljoen euro, zeven miljoen extra van de regio krijgt om zo het tekort terug te dringen. De coalitiepartijen van Horst aan de Maas zijn geschrokken van het verhaal, maar willen zich wel blijven richten op de positieve effecten van de Floriade.

“Het tussentijdse exploitatieresultaat is een tegenvaller, daar willen wij niet omheen draaien”, zegt Bram Hendrix, fractievoorzitter van Essentie.

“De gedachte was dat bij twee miljoen bezoekers er een financieel sluitend verhaal zou liggen. Dat blijkt nu niet het geval te zijn. De exacte onderbouwing van de cijfers moet nu snel beschikbaar komen, om een goede analyse te kunnen maken. Dat de regiogemeenten garant staan voor dit resultaat, staat ook als een paal boven water. Wij wachten verdere voorstellen van het college en Greenpark Venlo over een extra betaling voor investeringen op het Floriadeterrein af en hebben er vertrouwen in dat de colleges dit uitvoerig en objectief bekijken.” PvdA-PK sluit zich daar bij aan.

Richard van der Weegen: “Het is weliswaar een voorlopige uitkomst, maar duidelijk is wel dat de deelnemende gemeentes veel geld bij zullen moeten leggen. Des te belangrijker is het om de positieve effecten van de Floriade, voor 2012 en de jaren erna, goed in beeld te brengen. In harde cijfers!” SP Horst aan de Maas is heel wat sceptischer. Op zijn weblog zegt voorzitter Thijs Coppus: “Toch is nu alweer de boodschap dat de Floriade wel een succes is. Want de spin-off van de regio is gigantisch. Tja, dat zal allemaal best, en er zullen best meer mensen naar de regio toe zijn gekomen en misschien is Venlo zelfs wel een paar seconden bij CNN geweest, maar de vraag die we moeten stellen is of het ons dat allemaal waard is geweest. Tot nu toe is er bijna 70 miljoen euro gemeenschapsgeld in de Floriade gestoken. Wanneer je het exploitatietekort van de Floriade en de risico’s op de grond er bij optelt kom je uit op een overheidsbijdrage ongeveer 90 miljoen euro.” Gemeente Horst aan de Maas heeft geen geld gereserveerd voor een extra bijdrage. Sowieso wil ze eerst de definitieve uitkomsten afwachten. “Mocht dan blijken dat we meer bij moeten dragen, dan nemen we dat op in de begroting voor 2014”, aldus een woordvoerder. 

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie