Gemeenteraad pleit voor meer agenten in Limburg

12-7-2018 door: Redactie
De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil dat het College van B&W er bij de minister op aandringt meer agenten beschikbaar te stellen voor Limburg. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 juli.

Onlangs werd bekend dat van de 1.111 agenten die het kabinet volgend jaar beschikbaar stelt, er in totaal 31 aan Limburg worden toegewezen. Dit tot teleurstelling van veel Limburgse gemeenten en de Provincie. Daar werd twee weken geleden een motie aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen actief te lobbyen voor meer politiekrachten. De provinciale partijen willen dat de criminaliteit in de provincie ook in de toekomst goed bestreden kan blijven worden en daar zijn meer agenten voor nodig, vinden ze. Die mening ondersteunen ook de politieke partijen van Horst aan de Maas. Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd door de gemeenteraad unaniem een motie van D66+GroenLinks, SP en VVD aangenomen waarin het college werd opgeroepen een brief naar het ministerie van Justitie en Veiligheid te sturen. “Hiermee geven we een krachtig signaal af”, aldus Roy Bouten van de PvdA.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie