Gemeenten zetten zichzelf buitenspel

27-11-2013 door: Redactie
Het onderzoek naar de Floriade werd donderdagavond gepresenteerd. De belangrijkste conclusie van Commissie Hendrikx: “De spin off op de langere termijn zal aanzienlijk zijn, meerdere tientallen en wellicht honderden miljoenen euro’s. De doelstelling om de Floriade te organiseren zonder tekort is echter niet gerealiseerd.”
maskTop
Gemeenten zetten zichzelf buitenspel
maskBottom

In de Commissie Hendrikx, die de Floriade en haar bestuursmodel onderzocht, namen Anthony van Baal (SP) en Rudy Tegels (CDA) namens de gemeenteraad van Horst aan de Maas plaats. De commissie onderzocht onder andere het financiële plaatje, de bestuurlijke situatie en de spin off.

De Floriade trok in 2012 2.046.684 bezoekers. Hoewel er altijd vanuit werd gegaan dat 2 miljoen bezoekers voldoende waren om uit de kosten te komen, bleek uiteindelijk een negatief resultaat. Volgens Regio Venlo kwam dat omdat er verhoudingsgewijs meer kinderkaarten en kaarten via promotiepartners werden verkocht. Ook gaven mensen minder uit dan verwacht. Dat resulteerde in 7,5 miljoen minder opbrengsten aan kaartverkoop, horeca en parkeren dan begroot. De kosten vielen daarnaast 1,4 miljoen hoger uit, voornamelijk vanwege extra marketingkosten en afschrijvingen, aldus Regio Venlo. Inmiddels hebben de gemeenten via Venlo GreenPark voorzieningen en vastgoed overgenomen, waardoor het totale tekort van de Floriade uitkomt op 5,5 miljoen euro. Dit moeten de betrokken gemeenten betalen. Uit het rapport van Commissie Hendrikx komt echter niet naar voren waarom de doelstelling van een budgettair neutrale Floriade niet is gehaald.

Bestuurlijk heeft de commissie heel wat aan te merken op de Floriade. Omdat men een commerciële instelling wilde opzetten, werd gevreesd voor teveel politieke bemoeienis. “In de praktijk is de afstand tussen politiek verantwoordelijken en de Floriade-organisatie te groot geworden. (..) Gevolg is onder meer geweest dat niet alle mogelijkheden tot (bij)sturing zijn benut”, aldus Commissie Hendrikx.

De commissie constateert dat grootaandeelhouder Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) niet garant stond voor tekorten, “maar tegelijkertijd wel een doorslaggevende stem had in (ook) financiële beslissingen.” Volgens de commissie was er sprake van een ‘minder collegiale samenwerking’ tussen de stichting, de Raad van Commissarissen, de BV en de gemeenten. Door vage afspraken over rolverdelingen en “moeizame informatievoorziening hebben de gemeenteraden hun controlerende taak onvoldoende kunnen uitvoeren. De vijf gemeenteraden stonden garant voor eventuele tekorten maar hadden onvoldoende zicht op de cijfers, ontwikkelingen en tussentijdse resultaten”, concludeert de commissie.

De commissie vindt het belangrijk om naast de financiële problemen en bestuursperikelen ook aandacht te hebben voor wat zij de regionale diepte-investering noemt. Naast de versnelde aanleg van het Greenpark, de A74 en de Greenportlane, heeft volgens hen exportbevordering en imagobuilding plaatsgevonden. Regio Venlo wijst op de BCI ‘Monitor economische effecten Floriade’: zo ontstonden 166 nieuwe innovatie-ideeën en leads voor investeringen in de regio. Volgens onderzoek van MKB Limburg ervoer 34 procent van de ondernemers in de regio voordeel van de Floriade in de zin van opdrachten, imago en versterking van hun netwerk. Tijdens de Floriade werden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gezet. Volgens Regio Venlo is 60 procent van hen inmiddels doorgestroomd naar een nieuwe baan.

Het rapport wordt 17 december in de gemeenteraad van Horst aan de Maas besproken.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie