Gemeente plaats geluidsmeters op uitgaansplein

1-9-2016 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas gaat metingen verrichten om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van geluidsoverlast op het Wilhelminaplein in Horst. Dat liet zij weten in een reactie op een brief van omwonenden van het uitgaansplein, die een verzoek tot handhaving indienden.

De omwonenden schreven deze zomer een brief naar de gemeente waarin ze hun beklag doen. Zij geven aan dat ze in het verleden al meermaals met ambtenaren hebben gesproken, maar dat dit tot op heden geen enkel effect heeft gehad. Geluidsoverlast van het uitgaansgedruis in de weekenden en tijdens evenementen lijkt het grootste probleem te zijn.

Gemeente Horst aan de Maas heeft de bewoners inmiddels laten weten dat ze nog voor de najaarskermis in september geluidsmeters op het plein gaat plaatsen. Zo kan ze het geluidsniveau ook tijdens de kermis registreren. Na deze periode zal de gemeente beslissen of ze verder handhavend op gaat treden in verband met mogelijke geluidsoverschrijdingen.

De omwonenden beklagen zich niet alleen over geluidsoverlast, maar ook over wildplassen, braaksel en verdere vervuiling. Zij ervaren deze overlast met name in de Jan van Teng Gats en bij de ingang van de Smidse. De gemeente geeft aan dat de politie het afgelopen jaar al gericht acties heeft uitgevoerd om wildplassen te verminderen. Zij heeft hiermee meermaals bekeuringen uitgedeeld. Om wildplassen verder tegen te gaan, gaat de gemeente onderzoeken of een vaste toiletvoorziening op het plein tijdens evenementen een oplossing kan zijn. Ook zegt de gemeente dat de politie extra aandacht heeft voor vernielingen op en rondom het Wilhelminaplein.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie