Gemeente past strooiroute aan

9-11-2017 door: Redactie
Op verzoek van basisschool De Doolgaard in Horst is de strooiroute bij de school aangepast. Dit met het oog op de veiligheid tijdens het brengen en halen van de leerlingen.

Gemeente Horst aan de Maas heeft onlangs het Gladheidsbestrijdingsplan 2017-2018 vastgesteld. Daarin is onder meer opgenomen op welke routes wordt gestrooid. De strooiroutes van de wegen zijn in twee fases ingedeeld. Hoofd- en invalswegen hebben de hoogste prioriteit, net als de fietspaden op de doorgaande routes. Recreatieve fietspaden zijn niet in de strooiroutes opgenomen.

Ditzelfde geldt voor woonwijken waar niet harder dan 30 kilometer per uur gereden mag worden. Hier komt namelijk te weinig autoverkeer om het zout goed te kunnen verspreiden, aldus de gemeente. Na aanleiding van een verzoek van basisschool De Doolgaard gaat de gemeente nu wel strooien rondom de school om zo de veiligheid van ouders en kinderen te kunnen waarborgen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie