Gemeente onderzoekt mogelijkheid warmtewinwoningen

14-5-2014 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas wil dat er in nieuwbouwprojecten meer aandacht is voor duurzame voorzieningen, zoals zonnepanelen. Zo wordt er onder meer gekeken naar de mogelijkheid warmtewinwoningen te introduceren in nieuwbouwprojecten.

De gemeenteraad van Horst aan de Maas stelde vorig jaar september het initiatiefvoorstel Duurzaamheid in Horst aan de Maas op. In totaal omvat dit initiatiefvoorstel vier thema’s. Eén daarvan is duurzaam bouwen. Het College van B&W wil de komende jaren meer aandacht gaan besteden aan duurzaam bouwen op basis van het initiatiefvoorstel.

“Kopers van nieuwbouwwoningen zijn minder bereid om te investeren in duurzaamheid dankzij de economische crisis”, aldus het college. De gemeente kijkt samen met ontwikkelaars naar het concept warmtewinwoningen om de nieuwbouw duurzame oplossingen te bieden.

Het principe is als volgt: alle warmte voor de woning wordt gehaald uit zonne-energie en omgevingswarmte. Dit wordt afgeleverd aan een warmtepomp. De binnentemperatuur is aan te passen met vloerverwarming. Op papier kan 45 procent worden bespaard op de energierekening in vergelijking met een reguliere HR-ketel. De tweede fase van woningbouwlocatie De Afhang in Horst zou als proeflocatie kunnen dienen. In de gemeente Hof van Twente zijn de eerste warmtewinwoningen gebouwd. Afhankelijk van de resultaten beslist het college of deze woningen ook in de tweede fase van De Afhang worden gebouwd. Ook kan er onderzocht worden of een woning in gemeentelijk bezit kan worden gebruikt als een duurzame voorbeeldwoning.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie