Gemeente: bieb toch in GasthoÍs

14-1-2015 door: Redactie
Als het aan het College van B&W van Horst aan de Maas ligt, krijgt de bibliotheek toch een plek in cultureel centrum ít GasthoÍs in Horst, ook al zien het bestuur en de directie dat vooralsnog niet zitten.
maskTop
Gemeente: bieb toch in GasthoÍs
maskBottom

Het college ontwierp op verzoek van de gemeenteraad een aantal varianten voor de renovatie van ‘t Gasthoês. Deze zes opties werden deze week aan de gemeenteraad gepresenteerd. De varianten variëren van een basale opknapbeurt van het monumentale gebouw tot een grootschalige vernieuwbouw. In vijf van de zes varianten wordt uitgegaan van de inpassing van de bibliotheek in het cultureel centrum. Deze geeft aan wel mee te willen denken over de invulling van de diverse ontwerpen, maar vooralsnog op haar huidige plek in de Librije te willen blijven zitten. De bibliotheek kan ook niet gedwongen worden, laat een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas desgevraagd weten. “BiblioNu is een zelfstandige stichting. Als zij besluit niet te verhuizen naar ’t Gasthoês, dan kunnen we haar niet dwingen. Maar het heeft wel onze voorkeur, want naar onze mening zou de bibliotheek er perfect in passen. We hebben nog geen concrete invulling over wat er dan in hun oude ruimte zou moeten komen, maar daar wordt wel over nagedacht.”

Waar het college ook nog steeds een voorkeur voor aangeeft, is het zogenoemde Herberg de Troost-concept. Dit moet voor een verdere uitbreiding en versterking van het bestaande culturele programma zorgen. Ook komt er plek voor een filmhuis en aandacht voor jong talent. “’t Gasthoês moet een soort huiskamer van Horst worden”, zegt wethouder Ger van Rensch. “Met ruimte voor ontmoeting en verenigingen, maar niet ten koste van activiteiten in andere dorpen.” Sportverenigingen, zoals de budoclub, krijgen echter geen plek meer in het nieuwe Gasthoês. Sport past namelijk niet binnen het cultuurconcept, aldus Van Rensch. De biljartverenigingen kunnen daarentegen misschien hun plek wel behouden. “Dit zien we als een vorm van ontmoeting. Voorwaarde is wel dat de clubs niet meer in ieder hun eigen kamertje gaan zitten met de deur op slot, maar gezamenlijk een ruimte delen.” Ook mogen de biljartclubs dan niet meer hun eigen koffie meenemen, maar moeten gebruik maken van de aanwezige horeca.

De variant waar het college de voorkeur aan geeft, kost 7.840.000 euro. Van Rensch: “Zelf kunnen we ongeveer 4,5 miljoen euro investeren. De rest hopen we te verwerven via onder meer fondsen en provincie Limburg.” De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 februari over de plannen voor ’t Gasthoês. De variant die dan wordt gekozen wordt, vervolgens verder uitgewerkt, in samenspraak met onder andere de verenigingen. In september wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad, waarna in 2016 met de bouw gestart kan worden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie