Essentie dik tevreden met de begroting 2018

9-11-2017 door: Redactie
Meer dan 96 miljoen euro. Dat is de totale begroting van gemeente Horst aan de Maas. Ik vraag mij af hoeveel inwoners dit weten. De gemeente gebruikt dit geld om belangrijke taken uit te voeren.

Denk hierbij aan het Sociaal Domein waarvan de kosten ruim 44 miljoen euro zijn. Met deze duizelingwekkende bedragen is het belangrijk dat je in control bent. Essentie heeft het vertrouwen dat dit voor elkaar is en er geen grote tegenvallers te verwachten zijn. De gemeenteraad is eigenlijk het hele jaar bezig met de begroting. In de aanloop stellen we een kaderbrief op. Hierin proberen we alle punten die fracties belangrijk vinden in op te nemen. Uiteindelijk komen de uitkomsten van de kaderbrief terug in de begroting en dan hou je geld over of kom je geld tekort. De begroting voor 2018 heeft een klein overschot. De financiën zijn daarom in balans.

Per jaar ontvangt de gemeente 10 miljoen euro aan onroerendzaakbelasting. Essentie streeft naar een lagere belastingdruk. In het verleden heeft de gemeenteraad besloten dat bedrijven minder OZB hoeven te betalen. Essentie vindt dat deze maatregel nu niet meer nodig is. Daarom heeft Essentie ingezet op een lagere belastingheffing voor inwoners waarbij bedrijven meer naar het regionaal gemiddelde gaan.

Essentie vindt ook dat de rekening van de huidige investeringen niet bij onze toekomstige generatie mag komen te liggen. Investeringen moeten verstandig en duurzaam zijn. Zo hebben we drie nieuwe scholen gebouwd, is er een fietspad naar Broekhuizen gerealiseerd en zal er een fietspad naar America worden aangelegd. De toeristische sector en de plattelandseconomie hebben een impuls gekregen met het hippisch centrum in Kronenberg. We zijn dus in control, blijven duurzaam investeren en hebben een solide begroting.

Bart Bertrams,
Essentie Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie