Tevredenheid bij visie geluidsmaatregelen spoor

23-11-2017 door: Redactie
Bij de raadsvergadering van 21 november stond de stedenbouwkundige visie ten behoeve van geluidsmaatregelen nabij het spoor op de agenda. Deze maatregelen houden in dat geluidsoverlast voor inwoners nabij het spoor wordt beperkt en voorkomen.

Een gevoelig agendapunt omdat er meer overlast is dan enkel geluid. Toch is de werkgroep, bestaande uit direct belanghebbende inwoners, tevreden met de samenwerking met de gemeente en de resultaten. De visie gaat met name in op het spoor dat nabij Griendtsveen en Hegelsom ligt en America splijt. Het gebied kenmerkt zich door een open landschap. Ondanks dat het geluid zou dempen zijn metershoge geluidsschermen hier niet gewenst. Deze schermen zouden het landschap te veel beïnvloeden. De visie gaat hierop in door geluiddempende maatregelen te nemen bij de bron, dus het spoor en de wielen van de trein. Aanvullend daarop komt er een laag geluidsscherm waarmee het open karakter minimaal wordt beïnvloed. Deze maatregelen zijn niet voor alle woningen voldoende. Maatwerk blijft voor sommige woningen noodzakelijk. Maatregelen tegen geluidsoverlast spoor is een landelijk project van de Rijksoverheid. Horst aan de Maas is een van de eerste gemeenten die hiervoor een visie gereed heeft. Hoewel er landelijk geprioriteerd moet worden vergroot dit de kans dat de maatregelen op redelijk termijn kunnen worden uitgevoerd. ProRail maakt nu een ontwerpplan en een begroting waarbij de visie van de gemeente als uitgangspunt wordt genomen. Tevens wordt getoetst of de gewenste maatregelen ook effectief zullen zijn. Met de visie die naar tevredenheid van inwoners is hopen we dat realisatie niet lang hoeft te duren. Wethouder Paul Driessen heeft toegezegd met ProRail in gesprek te blijven om de uitvoering van de visie op schema te houden.

Bart Bertrams,

raadslid Essentie Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie