Enquête voor bewoners Norbertuswijk

17-1-2013 door: Redactie
Wijkcomité Norbertus in Horst deelt komende week een enquête aan alle wijkbewoners uit. Eerder werd duidelijk dat er behoefte was aan een ontmoetingsplek in de wijk. Nu wordt gekeken naar de mogelijkheden hiervoor. Secretaris Sonja van Giersbergen uit Horst legt uit wat de plannen zijn.
maskTop
Enquête voor bewoners Norbertuswijk
maskBottom

In 2010 heeft wijkcomité Norbertus buurtgesprekken georganiseerd om samen met de bewoners te kijken naar de voorzieningen in de wijk. Uit de bijeenkomsten werd duidelijk dat de bewoners behoefte hadden aan een ontmoetingsplek of activiteiten in hun eigen buurt. “Met de enquête willen we meten wat de wensen en mogelijkheden zijn in de wijk. Denk dan bijvoorbeeld aan een ontmoetingsruimte, een kookclub of een gezamenlijke moestuin voor alle bewoners. We willen weten wat de bewoners zelf willen en kunnen doen”, vertelt Sonja.

Met het samengaan van basisscholen Meuleveld en de Peelhorst in De Twister kan het volgens Sonja allemaal heel snel gaan in de wijk. “De voormalige kerk staat al geruime tijd leeg en het gebouw van basisschool Meuleveld is op. Met architecten is al gekeken naar mogelijkheden in de voormalige Norbertuskerk. Het is de bedoeling dat het een centrum wordt voor jong en oud”, legt ze uit. “Het ideale plaatje zou zijn dat de Peelhorst en Meuleveld ook een plekje voor de wijk inruimen in de oude Norbertuskerk”, vat ze samen. Het wijkcomité wil hiermee de wijk aantrekkelijker maken en houden voor jong en oud. Gemeente Horst aan de Maas ondersteunt het idee van het wijkcomité. Sonja verwacht dat het een en ander op relatief korte termijn gerealiseerd kan worden. “Als er genoeg animo is en bewoners willen meewerken en meedoen, zou het straks zomaar kunnen dat er een ‘schoollokaal’ komt waar overdag peuters gymen en ‘s avonds ouderen bewegen”, lacht Sonja. Samen met Synthese is het comité op zoek naar mogelijkheden. “Zelf hebben we al ideeën, maar we moeten ook weten of de wijkbewoners hier iets in zien. Een eventuele buurtvoorziening is namelijk van de buurt zelf en niet van het wijkcomité.”

De komende week kunnen bewoners van de wijk de enquête thuis of digitaal invullen. Leden van het wijkcomité komen de enquête op zaterdag 26 januari zelf weer ophalen. Hiermee hopen ze op een zo hoog mogelijke response. Voor meer informatie, kijk op www.norbertuswijk.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie