Enorme toename arbeidsmigranten in HadM

5-4-2018 door: Redactie
Horst aan de Maas telt al heel wat arbeidsmigranten. Veel van hen hebben zich al definitief gevestigd, anderen zijn als seizoenwerkers aanwezig.

Onlangs ontstond er grote onrust in Melderslo. Uitzendbureau Sun-Power heeft, zonder vergunning, huisvesting geregeld op camping ’t Engelke. Uiteindelijk moeten er 150 mensen gehuisvest worden. Ondertussen liggen er veel meer plannen voor massale huisvesting van arbeidsmigranten klaar. In Grubbenvorst (op drie locaties in totaal twaalfhonderd bedden), in Sevenum (vierhonderd bedden), in America (tweehonderd) en in Horst (zestig). Naar verwachting komen er nog veel meer. De SP heeft zich steeds uitgesproken tegen grootschalige huisvesting en zeker ook tegen huisvesting van arbeidsmigranten bij of door de eigen werkgever. Dat laatste zorgt voor een dubbele afhankelijkheid van de werknemers. Als je problemen krijgt met je werk betekent dat automatisch ook problemen met huisvesting en andersom. En dan te bedenken dat de regels in Horst aan de Maas toch al niet zo goed gehandhaafd worden. Door de toestroom van arbeidsmigranten ontstaat er ook een probleem ten aanzien van het woningenbestand. Veel arbeidsmigranten blijven hier wonen en maken onder andere gebruik van (sociale) huurwoningen. Ondertussen heeft B&W besloten dat er maar mondjesmaat woningen bijgebouwd moeten worden en verkoopt de woningcorporatie een deel van haar huurwoningen. De reden: er zou een bevolkingskrimp komen en bouwen voor leegstand zou onlogisch zijn. Consequentie: veel Horstenaren wachten jaren op een woning of vertrekken uit Horst aan de Maas. Terwijl de komst van arbeidsmigranten die voorspelde krimp zal loochenstraffen. De SP vindt de ontwikkelingen onacceptabel. Zowel gezien vanuit de positie van de arbeidsmigranten zelf als voor de gevolgen daarvan voor de gemeenschap. Reden om een werkgroep op te richten om, samen met bewoners, te komen tot een aanpassing van het gemeentelijk beleid. Heeft u interesse, stuur dan een berichtje naar horstaandemaas@sp.nl

Michael van Rengs,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie