'Gemeente volledig op duurzame energie in 2050'

8-3-2018 door: Redactie
De urgentie voor duurzame energie in de gemeente Horst aan de Maas is duidelijk bij alle partijen. De vraag blijft echter hoe dit ingevuld kan worden. Dat kwam naar voren tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van woensdag 28 februari.

Om dit te helder te krijgen is Werkplaats Zonneweide in het leven geroepen. Een woordvoerster van de deze werkplaats stelt als doel dat de gemeente Horst aan de Maas rond 2050 volledig is overgegaan van fossiele energie op duurzame energie. “Hierbij is het wel van belang dat we niet alleen kijken naar de mogelijkheid van duurzame energie, maar ook hoe we kunnen besparen. We hebben er een rekensom op los gelaten en gezien dat er voor de gemeente 7,62 Petajoule (maateenheid, red.) aan energie nodig is”, stelt ze. “Hierbij wordt het merendeel verbruikt door het bedrijfsleven. 1 Petajoule staat gelijk aan zeventien windmolens, 2 hectare zonnepanelen of meer dan 100.000 daken van woningen met zonnepanelen. Als we dit alleen met windmolens op willen brengen, dan zouden dit honderddertig hele grote windmolens moeten zijn. Alleen met zonnepanelen zou dit ruim 15 procent van de gemeentelijke oppervlakte in beslag nemen.” Daarmee geeft ze aan dat er gekeken moet worden naar een combinatie van verschillende manieren waarop duurzame energie gewonnen wordt. “Zo is er bijvoorbeeld ook nog geothermie, waarmee energie gehaald wordt uit bodemwarmte. Andere mogelijkheden zijn aan de hand van biogas of het plaatsen van windmolens op zee.”

Wethouder Birgit op de Laak stelt dat het vooral belangrijk is dat gemeente Horst aan de Maas hier zelf de regie in blijft houden. “Deze overgang naar duurzame energie in de gemeente is een reis waarin we zelf de reisleider moeten zijn. We willen voorkomen dat we straks door provincie Limburg aangewezen krijgen hoe en waar we alles dienen te doen. In mei moet het concept-beleid over deze energietransitie klaarliggen, zodat we er in oktober mee aan de slag kunnen.” De noodzaak voor duurzame energie is duidelijk bij alle politieke partijen, al blijkt dat de vragen alleen maar gaan over hoe dit in te vullen is. Met name gaat het dan over de inzet van zonnepanelen. Grote vraag hierin blijft waar ze dan geplaatst worden en aan welke criteria ze dan moeten voldoen. “We moeten hoe dan ook stimuleren dat het bedrijfsleven dit mee oppakt, aangezien zij ook de voornaamste verbruiker van energie zijn in de gemeente”, aldus wethouder Op de Laak.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie