Elf aanbevelingen voor gemeente

9-3-2016 door: Redactie
De polonaise als vast onderdeel van alle sporten in de toekomstige sportzone, carnavalstoeristenbelasting, eigen Dreumelbier en de Mèrthal op de Unesco wereld-erfgoedlijst. Het prinselijk trio van carnavalsvereniging D’n Dreumel deed tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 maart een elftal ludieke aanbevelingen aan gemeente Horst aan de Maas op basis van hun belevingen tijdens de drie dagen carnaval dat zij de heersers van Horst waren.
maskTop
Elf aanbevelingen voor gemeente
maskBottom

“Het idee ontstond bij de sleutelteruggave aan het eind van carnaval”, begint Ted Herraets, prins van D’n Dreumel. “Op aswoensdag geven alle prinsen de sleutel van het dorp terug aan de burgemeester en wordt besproken hoe iedereen carnaval beleefd heeft. Een soort evaluatie, met veel symboliek, maar weinig diepgang.” Het prinsentrio, bestaande uit Ted Herraets met zijn adjudanten Rob Geurts en Leon Litjes, zette daarom hun bevindingen tijdens hun heerschappij met carnaval op papier en vormde een aantal aanbevelingen voor de burgemeester, wethouders en gemeenteraad. “Wel met een kwinkslag, natuurlijk”, aldus Herraets.

In elf aanbevelingen heeft het prinsentrio geprobeerd aan te haken bij actuele gebeurtenissen zoals de komst van een verbouwd Gasthoês inclusief Herberg de Troost. Onder de naam Herberg de Proost zou deze namelijk tijdens carnaval een prima verblijfplaats zou zijn voor de prins en zijn gevolg. Ook het initiatief de gezondste regio van 2025 juicht het trio toe, “want blije mensen leven langer.” Tot slot boden de prins en zijn adjudanten Rob en Leon een staatsieportret van prins Ted aan de burgemeester. “Met de komst van een nieuw staatsieportret zijn we bang dat alle kunstenaars aankomen met een portret van de koning. Dan houden ze geen rekening met het feit dat de koning drie dagen lang niets te zeggen heeft, omdat een prins de baas is in Horst.” Het drietal hoopt dat hun staatsieportret met terugwerkende kracht drie dagen lang in de raadszaal van het gemeentehuis mag hangen.

Wethouder Ger van Rensch was blij te horen dat het beleid ook tijdens carnaval in goede handen is in Horst. Lachend: “Als ik zie dat wij met een raad van 27 leden 363 dagen de tijd hebben om na te denken over het besturen van onder andere Horst, dan vind ik dat jullie in met drie personen en in korte tijd een aantal goede aanbevelingen hebben opgesteld. Misschien is hiermee een goede traditie geboren.”

De volledige aanbevelingenlijst: 

De staat ván Hôrs

Geacht College ván Burgemeister en Wethalders, geachte gemaenteraod.

Nao en korte maar verrekes drukke regeerperiode, wille weej gaer oos bevindinge met oow deile en
verantwoording aflegge vur oos beleid ván de drie carnavalsdaag.
Deze verantwoording hebbe weej genumd: De staat ván Hôrs en weej haope zoë en beejdrage te levere aan en nog baeter besteur ván dees gemaent, maar ok aan enne nog schonnere vastenaovend vur iederiën in Hôrs in ’t algemein en miene opvolger, d'n vief-en-vieftigste Dreumelpreens in ‘t bezoonder.

Geej zult waal daenke dát ik nevve mien schoon loëp umdát ik ’t de ganse tied ovver 'weej’ heb. Dát is ni de pluralis majestatis maar ik voer heer ’t waord names mien twië adjudante en meejzelf. En names niemes anders.

Vurdát ik oos aanbevelinge veurlaes, moot ik nog iërst kwiêt dát ’t en hiële oêtdaging wár um dát, wát jullie aal in en gans jaor doon, in 3 daag te proppe. En dán hebbe jullie dit schrikkeljaor ok nog enne daag extra! Maar aas ik straks oêtgepraot ben, zulde ’t met meej aens ziên dát weej heer hiël good in geslaagd ziên.

Ovverwaegende:

Ten iërste: De traditionele foto vur tante Bet ván alle preense oet de regio. Nae, hoe ze dát in Venroy probere te organisere is gans beneeje oze stand. Weej haope dát weej same met burgemeister Van Rooij de Piëlhaze d’r ván kunnen ovvertuge dát weej zoëiets met veul miër waardigheid en fiëstelik vertoën in Hôrs kunne organisere. Lot ze in Venroy maar ’s iërst ’t parkere gaon regele.
En dán hebbe we ok de regie um d’r vur te zörge dát de Dreumelpreens op de goiie plaats zit waor heej ok thoes huurt: in ’t midde op de vurste reej.

Ten twedde: Aas gooi gemaentebesteurders kenne jullie ongetwiefeld ’t carnavalsliedje Goje zin ván zanggroep Waer of gen waer. Dát liedje is oowe leidraod vur de verdere ontwikkeling ván de centrumplanne in Hôrs. In dit liedje zinge ze ‘t volgende:
Loëp ik door Hôrs dán krieg ik hiële goje zin
Want ik zie zo bliej dát ik enne echte Hôrster Dreumel bin.
Dát geveul moote we waarborge vur de toekomst en daorvur is de aanleg van ’t Gasthoêsplein enne must (um ’t in good Hôrster te zegge). Dreumels hechte veul belang aan en gooie en veilige verbinding tussen de Merthal en de kefee’s in ’t dörp. ’t Zuij pas echt af ziês aas d’r langs die route ok nog ’s enne kiër openbare toilette zuije kome. Geej wet waal, ván die toilette die geej door de waeks gewoën in de groond kunt laote zakke. De bezeukers ván de carnavalsparade op vastenaovendszaoterdág zullen oow bevurbiëld ontiegelijk dankbaar ziên.

Ten derde: Weej ziên aerg begaon met de gezoondheid ván alle Dreumels en weej oondersteune de planne um de gezoondste regio te ziên in 2025. De vastenaovend levert en groëte beejdrage aan de gezoondheid in oos gemaent. Blieje meense laeve langer. Weej daenke gaer mei um richting 2025 de nuëdige fiëste te organisere.

Ten verde: Die planne ván jullie vur en sportzône in de Moelbaerebos: die wille weej ok gaer oondersteune. Weej zeen vastenaovend aas topsport, en dát maerkte vuraal achteraf op aswoensdág. Oos advies zuij ziên dát de polonaise en vast oonderdiël wurdt ván de warming-up beej elke sport en ok beej de schoëlgym.

Ten viefde: Weej ziên d’r veurstander ván dat de gemaent ‘t toeristisch beleid baeter afstemd op de vastenaovend. ’t Carnavalstoerisme nimt hand ovver hand toe in Hôrs en elk jaor moge weej miër boêtehôrster gaste verwelkome. De toeristische bedriêve in Hôrs plukke heer de vruchte ván. De gemaent hoof daor niks vur te doon. En carnavalstoeristenbelasting is heer op ziên plaats. Maar dán waal door de gemaent te betale aan carnavalsveriëniging d’n Dreumel.
Ik haop dát weej daor binnekort afsprake ovver kunne make.

Ten zesde: Elk jaor organisere weej en heren- en ‘n dameszitting in Hôrs. De dameszitting is heer teggenaover beej De Lange. Maar de herenzitting is wiedeweg in de Moelbaerebos. En aas de kels op ’t end ván d’n daag oppe fiets naor ’t dörp kome, levert dát duk gevaorlijke verkiërssituaties op. Meugelijk kunde oow daor wát beej veurstelle. Um durrum de vraog of we vur de herenzitting volgend jaor deze raodszaal moge gebroêke. In ’t kader ván de veiligheid mein ik dát geej heer gen nae tegge kunt zegge.

Trouwes, in ’t kader ván de veiligheid kán ik de gemaent names miene boêtedörpse adjudant bedânke dát krek vur de vastenaovend straotverlichting agelag is op de Hagelkruuswaeg. Desondanks is heej mei de waeg kwiet gewest, maar dát is ni de verantwoording ván de gemaent.

Ten zuvvende: Aas weej de gezoondste regio wille ziên moote weej zörge dát de meense miër vitamines binne kriêge. Beej de volgende carnavalsparade op vastenaovendszaoterdág wille weej d’r vur zörge dát bezeukers ok grunte en fruit kunne aete beej enne kraom ván de booremaert.
Weej zien d’r gen veurstander ván dát d’r ok boënesoep te aete is, want de vitamine die meense heerbeej binnekriege waere teniet gedaon door de schadelijke CO2 oêtstoët deen boënesoep achteraf tewaeg brengt. En aas 4500 meense tegeliekertiêd boënesoep gehad hebbe… Die ravage is waarschienlijk ni te ovverzeen.

Ten achtste: De agrarische sector in Hôrs stiëd aalt aope vur neeje impulse. Meense vraoge teggeswaordig um 100 % natuurlijke voedingsmiddelen en um lokale producte. ’t Liekt oos en gooi idee aas de boore zich miër gaon toelegge op ’t brouwe ván en eige Dreumelbeer. ’t Hoëfdkantoër De Roskam van de vroegere brouwereej Vullinghs is nog te koëp en ’t zuij en moëi gebaar ziên aas de gemaent dát gebouw kuëpt um deze ontwikkeling te oondersteune.

Ten niggende: ’t Groëtste verschil tusse de vastenaovend in Köln en Hôrs is dát ’t preenselijk trio in Köln drie daag lang in en sjiek hotel slupt en in Hôrs ni. Met de planne vur Herberg de Troost in ’t vuroêtzicht stelle weej veur dát de preens en de adjudante ván d’n Dreumel daor straks drie daag lang vur niks oonderdaak kriêge en dát de naam dán verandert wurdt in Herberg de Proost.

En aas Herberg de Troost gerealiseerd is leet daor nog de schonne taak vur de gemaenteraod um aas hoeder ván oos culturele erfgood, vur ozzen culturele tempel de Mèrthal bescherming aan te vraoge aas Unesco wereld-erfgood. Mocht dát te hoëg gegrepe ziên, dán zien weej ok al tevreeje met de gemaentelijke monumentestatus vur de Mèrthal.

Ten tiende: Raodsleeje moote ’s wát dukker oonder de meense kome. In ’t kader ván ’t project Enne gooie raod vur de raod biede weej raodsleeje de meugelijkheid um volgend jaor enne daag stage te loëpe beej de Raod ván 11 um zoë ’t contact met oos inwoëners wer te verstevige. En dán hedde tenminste ok ’s enne kiër wát um te lache.

Ten elfde en letste: D’r is enne wedstrijd oonder kunstenaars in Hôrs oêtgeschreve vur en neej staatsieportret in de raodzaal. Weej ziên d’r schoow vur dát de kunstenaars allemaol met en portret ván ozze keuning aan kome zette. Maar dán halde ze d’r gen raekening mei dát deen keuning elk jaor drie daag lang niks te zegge haet heer umdát d’r dán enne preens de baas is in Hôrs. Um durrum hebbe weej alves en eige staatsieportret meigebrocht. Weej zuije wille vraoge of dit staatsieportret met terugwerkende kracht drie daag lang opgehange kán waere in deze raodszaal.

Besloête weej:
mit d'n haop dát miene opvolger heer ’t volgend jaor wer zal staon en dát dán zal blieke dát oos aanbevelinge zin gehad hebbe, zegge weej vur nauw: Alaaf!

Gegaeve, Hôrs ach márt 2016 doar d'n ver-en-vieftigste Preens
Preens Ted D'n Ierste tezame mit zien adjudante Rob & Leon.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie