Een kritische kijk op Hof te Berkel

28-4-2011 door: Redactie
De plannen voor een nieuw woonzorgconcept in het centrum van Horst liggen op tafel: Hof te Berkel. Om vanuit gebruikers en omwonenden nog eens goed naar de plannen te kijken is een klankbordgroep ingesteld.

Onlangs werd met de ondertekening van een samenwerkings-overeenkomst het startsein gegeven voor de ontwikkeling van Hof te Berkel. Onder andere verpleeghuis Elzenhorst en de flat de Hoge Horst maken plaats voor een nieuwe wijk waar ouderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en waar alle benodigde zorg binnen handbereik is. Daarnaast komen er appartementen en vrije bouwkavels voor bijvoorbeeld gezinnen of alleenstaanden.

 

 

Begin 2011 is een klankbordgroep ingesteld die de partners in het plan, gemeente Horst aan de Maas, De Zorggroep en CRA Vastgoed, van advies moeten voorzien. De groep bestaat uit veertien personen die over enkele jaren als bewoner, zorgbehoevende, oudere of omwonende te maken krijgen met Hof te Berkel. Voorzitter is oudwethouder van de gemeente Horst en later Horst aan de Maas, Arie Stas. Hij stond enkele jaren geleden zelf aan de wieg van het nieuwe plan voor het gebied. Samen met De Zorggroep ging hij op bezoek bij al gerealiseerde nieuwe zorgconcepten elders in het land en raakte ervan overtuigd dat er in Horst iets moest gebeuren. Stas: "We wilden in Horst aan de Maas vooruit met de zorg en meegaan met nieuwe ontwikkelingen. De zorg zoals die nu wordt geboden, past niet meer in deze tijd. In verpleeghuis Elzenhorst wonen mensen in een oud ziekenhuis, dat zie je nog steeds. Mensen liggen met tweeën op een zaal, de bedden gescheiden door alleen een gordijn.

Dat willen we niet meer. Mensen moeten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen, waarbij de zorg er omheen zo goed mogelijk is geregeld." Volgens de oud-wethouder kleefde aan het plan voor Hof te Berkel aanvankelijk het beeld dat er een soort ouderen ghetto zou ontstaan. "Dat is juist niet de bedoeling. Het moet een woonwijk voor iedereen worden. In de gemeenteraad ging de knop om toen we op excursie gingen naar soortgelijke projecten in Utrecht en Aalten. Toen werd het voor de raadsleden duidelijk dat het een woonbuurt moet worden met huizen en appartementen voor iedereen."

Namens de buurt zit oud-gemeentesecretaris Bennie Oolthuis in de klankbordgroep voor Hof te Berkel. Volgens hem is het de bedoeling dat de klankbordgroep nog voor de zomervakantie met een advies komt over het zorgconcept dat wordt gehanteerd, de ruimtelijke indeling van de wijk en de gebouwen die er worden gerealiseerd. "De hoofdlijnen van de plannen blijven overeind", vertelt Oolthuis. "Maar we kijken vanuit de belevingswereld van bijvoorbeeld een bewoner van Elzenhorst naar het zorgconcept.

Waarschijnlijk gaan we in dat kader vragen om een soort proefopstelling van een appartement en kijken we of dat geschikt is voor de doelgroep", aldus Oolthuis. "Zo zijn we op bezoek geweest bij woonzorgcomplex Bösdael in Reuver", vult Arie Stas hem aan. "Bij het bekijken van de woningen daar kwamen leden van de klankbordgroep met opmerkingen als 'hoe kunnen ze dat nou zo maken, daar kan ik als invalide in een rolstoel toch nooit bij.' Dat was een echte eyeopener."

De bewoners kijken volgens Oolthuis met een hele andere bril naar Hof te Berkel. "De buurt is best geïnteresseerd in het zorgconcept maar kijkt vooral naar hoe de wijk er straks uit komt te zien. Er komt een groot gebouwencomplex waarin mensen komen die directe zorg nodig hebben.

Daarbij komen vragen op als 'wat krijg ik straks voor mijn neus, hoe hoog wordt het en hoe komt de infrastructuur eruit te zien?' Daarom hebben we een extra bijeenkomst met de buurtbewoners belegd om hen de plannen voor te leggen. De belangstelling was groot en men kijkt over het algemeen positief tegen de ontwerpen aan."

Vanwege het afhaken van Wonen Limburg blijven de Kuiperpleinflat en Berkele Heem bestaan. Toch schroomt de klankbordgroep niet om ook over de bestemming van die gebouwen een advies uit te brengen. Arie Stas: "De Zorggroep is bang dat in Berkele Heem straks een leegloop zal plaatsvinden en wil waarschijnlijk administratieve functies gaan onderbrengen in het pand.

Ons advies is om de partners te vragen om nog eens goed te kijken of ze het pand niet op een andere manier kunnen exploiteren. Bijvoorbeeld door de kleine appartementen van nu samen te voegen tot grotere." De eerste sloopwerkzaamheden voor Hof te Berkel zullen nog dit jaar van start gaan. Volgend jaar moet worden begonnen met de nieuwbouw en eind 2013 moet het woongebouw van De Zorggroep klaar zijn. Dan zullen de bewoners van verpleeghuis Elzenhorst verhuizen naar hun nieuwe onderkomen. Bennie Oolthuis en Arie Stas op de plek waar vanaf volgend jaar Hof te Berkel wordt gerealiseerd.

 

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie