Duizend handtekeningen voor fietspad

11-12-2014 door: Redactie
Mariet Vervoort en Agnes van den Homberg uit America hebben op woensdag 3 december bijna duizend handtekeningen aangeboden aan wethouder Paul Driessen. Zij pleiten voor een fietspad langs de Hoebertweg en de Spoorweg in America. De initiatiefnemers noemen de verkeerssituatie op de wegen te gevaarlijk voor fietsers.
maskTop
Duizend handtekeningen voor fietspad
maskBottom

Mariet Vervoort en Agnes van den Homberg begonnen in oktober met het inzamelen van handtekeningen. Aanleiding hiervoor was de volgens hen gevaarlijke verkeerssituatie op de Hoebertweg en Spoorweg in America. Zij grepen dit moment aan omdat gemeente Horst aan de Maas zich volgens hen de komende tijd over de verkeersplannen voor de nabije toekomst buigt. “We hebben de steun van de dorpsraad. Zij heeft namelijk al eerder gepleit voor een fietspad langs deze wegen”, laten de dames weten.

Volgens de initiatiefnemers vinden veel fietsers de Hoebertweg en de Spoorweg onveilig. “Vooral tijdens de drukke ochtend- en avonduren ontstaan er veel onveilige verkeerssituaties.
Er hebben al diverse ongevallen plaatsgevonden, waarvan enkele met fatale gevolgen”, zeggen ze. “Tijdens het rondgaan voor handtekeningen gaven veel mensen ook aan hachelijke situaties te hebben meegemaakt.”

Daarnaast is het vrachtverkeer op de wegen volgens de dames zwaar toegenomen. “Eerst kwamen er zes vrachtwagens per dag langs. Dat zijn er nu zo’n 84”, menen ze. “Volgens de informatie van de gemeente kunnen dat er in de toekomst zelfs 120 per dag worden. De gemeente stelt dat fietsers aan de overkant van het spoor veilig kunnen fietsen, maar dit is niet het geval. Die weg ligt verscholen achter de spoorlijn en begroeiing. Daardoor voelt het voor fietsers helemaal niet veilig. Daarnaast is ook aan die kant van het spoor het vrachtverkeer toegenomen. Die weg wordt door vrachtwagens en sluipverkeer gebruikt”, stellen ze.

De initiatiefnemers hebben een oplossing bedacht. In Hegelsom ligt vanaf de Spoorweg tot aan de Tongerloseweg al een fietspad.
“Dat fietspad zou gewoon doorgetrokken moeten worden richting America. Dan kunnen ook de fietsers van America, Deurne en Ysselsteyn veilig naar het Citaverde College.” Zij concluderen daarnaast dat Horst, Hegelsom en Sevenum wel een veilige fietsverbinding richting station Horst-Sevenum hebben. “De overheden willen het milieubewustzijn bevorderen en dringen aan om gebruik te maken van openbaar vervoer en fiets.
Dat moet dan wel veilig kunnen”, vinden de initiatiefneemsters.

Wethouder Paul Driessen van verkeer gaf desgevraagd aan dat hij binnen afzienbare tijd met een gepaste reactie zal komen maar kon verder nog niks zeggen. De initiatiefneemsters gaan in de tussentijd in overleg met de dorpsraad over eventuele andere stappen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie