Drempels Horsterdijk weg

28-12-2017 door: Redactie
Alle drempels op de Horsterdijk in Lottum, tussen de komgrens en de Broekhuizewerg, verdwijnen. De fietsstroken aan weerszijden van de weg worden wat verbreed en de gehele weg wordt opnieuw beklinkerd met geluidsarme klinkers. Dat bleek uit een informatiebijeenkomst woensdag 20 december waar gemeente Horst aan de Maas de plannen voor de Horsterdijk presenteerde.
maskTop
Drempels Horsterdijk weg
maskBottom
Een impressie van de nieuwe situatie

De dorpsraad van Lottum vraagt al langer aandacht voor de verkeersveiligheid in de kern van het dorp. Zij stelt dat er al sinds 2013 klachten zijn over het toenemende vrachtverkeer. Door de vrachtwagens is de weg rondom de basisschool onveiliger geworden en hebben omwonenden last van onder andere geluid en trillingen. Een eerder voorstel van de dorpsraad om de Meerlosebaan te verharden zodat het vrachtverkeer voortaan die alternatieve route kan nemen werd door het College van B&W van Horst aan de Maas te duur bevonden. Ook zag zij niets in het voorstel om van de kern van Lottum een 30-kilometerzone te maken. Samen met de dorpsraad heeft de gemeente vervolgens bekeken welke maatregelen wel haalbaar zijn. Het voorstel is onder andere om het gedeelte van de weg tussen komgrens en de school te beklinkeren met geluidsarme klinkers. Dit deel asfalteren is niet mogelijk, liet verkeerskundige Ton Peeters tijdens de informatieavond op woensdag 20 december desgevraagd weten. “Er ligt namelijk een waterleiding en daarboven mag geen gesloten verharding worden aangebracht”, verklaarde hij. “Wel wordt het gedeelte van de weg tussen de school en de Broekhuizerweg in rood geasfalteerd.” Aanwezige inwoners gaven aan dat de fietssuggestiestroken die nu eveneens uit klinkers bestaan, erg slecht zijn. “Ik fiets daar niet overheen, dat is veel te gevaarlijk”, aldus een inwoonster. De aanwezigen waren dan ook niet blij met het voorstel om de weg nu helemaal te gaan beklinkeren. Volgens Peeters is de Horsterdijk de laatste jaren niet goed onderhouden. “We gaan er echter voor zorgen dat, wanneer de weg klaar is, we elk jaar controleren hoe de staat is. Waar nodig repareren we dan.”

Ook het voetpad langs de weg wordt op plekken hersteld en ter hoogte van de school worden automobilisten door middel van straatmeubilair, bijvoorbeeld in de vorm van gekleurde palen, er op geattendeerd dat ze een schoolzone naderen. De planning is dat in maart gestart wordt met de werkzaamheden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie