Directeur NLW vertrekt

29-11-2012 door: Redactie
Bestuur en directie van NLW Groep NV hebben in goed overleg besloten tot het vertrek van algemeen directeur Henk van der Pas. Dat maakte het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Noord-Limburg West maandag bekend.

De uitvoering van de sociale werkvoorziening voor Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas wijzigt de komende jaren ingrijpend. Volgens het bestuur past de huidige bedrijfsstructuur niet meer bij het beoogde eindplaatje. Daarom hebben bestuur en directeur besloten om afscheid van elkaar te nemen. Het bestuur dankt de heer Van der Pas voor zijn inzet. Eerder dit jaar werden hervormingsplannen opgesteld om de ontwikkeling van medewerkers, gericht op het kunnen werken in reguliere functies, versterkt en versneld vorm te geven. Hiermee hoopt de organisatie ook de financiële positie te verbeteren. Hiervoor wordt de organisatie kleiner, eenduidiger en nauw aangesloten bij de besturende gemeenten. De uitvoering van de hervormingsplannen gaat plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een interim-directeur. De medewerkers van NLW Groep zijn maandag 26 november geïnformeerd.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie