Dierencentrum wil nadeelscompensatie gemeente

14-6-2018 door: Redactie
De Raad van State buigt zich vrijdag 15 juni over de weigering van de voormalige gemeente Sevenum om een dierencentrum uit Sevenum nadeelscompensatie toe te kennen, nadat in 2007 een bouwvergunning werd geweigerd.

Het dierencentrum had in 2007 een bouwvergunning gevraagd voor de uitbreiding van hun dierencentrum met 40 hondenkennels, maar het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Sevenum weigerde die vergunning. Volgens het dierencentrum heeft het daardoor schade geleden. Het dierencentrum beweert bovendien dat het gemeentebestuur andere uitbreidingsplannen heeft tegengewerkt. Tegen de weigering om nadeelscompensatie toe te kennen kwam het dierencentrum eerder in beroep bij de rechtbank Limburg. Die oordeelde in april 2017 dat het weigeren van de vergunning in 2007 te lang geleden is om nu nog schade daarvan te claimen. De rechtbank vond ook dat zij onbevoegd was om te oordelen of het dierencentrum tegenwerking heeft ervaren door het gemeentebestuur. Het dierencentrum is het niet eens met het oordeel van de rechtbank en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie