Toezicht huisvesting arbeidsmigranten

29-11-2017 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas heeft woensdag 29 november een samenwerkingsconvenant ondertekend met stichting Fair Produce NL. In het convenant is afgesproken dat bedrijven die bezocht worden door de stichting voortaan in principe niet meer bezocht hoeven te worden door de gemeente.

Gemeenten hebben regels opgesteld waaraan goede huisvesting voor arbeidsmigranten moet voldoen. Om te zorgen dat deze regels worden nageleefd, worden er controles uitgevoerd.

In de gemeente Horst aan de Maas is de paddenstoelensector goed vertegenwoordigd. Huisvestingslocaties richten zich
voornamelijk op kort verblijf. Vaak liggen die locaties in het buitengebied. Fair Produce NL gaat ieder jaar bij al haar leden langs om de huisvestingslocatie te controleren. Gekeken wordt of voldaan wordt aan de gemeentelijke huisvestingsregels.

Bedrijven die niet voldoen worden door Fair Produce NL gemeld bij de gemeente waarna deze over kan gaan tot actie. Nu is het zo dat er alleen gemeentelijke controles uitgevoerd worden als er signalen binnenkomen dat er iets mis is qua huisvesting.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie