Contact

1-9-2009 door: Kempen Media
HALLO Horst aan de Maas is een gratis uitgave van Kempen Media BV en verschijnt elke donderdag in de gemeente Horst aan de Maas in een oplage van ruim 19.400 exemplaren.
Postadres
Kempen Media BV
Handelstraat 17
5961 PV Horst

Bezoekadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst

Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Redactie
Marieke Vullings
Roy Verhaegh

T: 077 - 208 32 01
E: redactie@hallohorstaandemaas.nl

Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt
Yana van de Sande
Anke Verbeek
Puck Verheijen


Adverteren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Marianne Pirlo
Annemie Saes

T: 077 - 208 32 00
E: advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Administratie
Kempen Media b.v.
IBAN NL63 RABO 0144048868
KvK 14117814
BTW nr. NL805925363B05

T: 077 - 208 32 00
E: debiteurenadministratie@kempen-media.nl

Verspreiding en bezorging
Garçon

T: 085  - 071 10 90
E: info@garcon.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie