RvS: Geen aanpassing bestemmingsplan Comert

7-9-2017 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas hoeft het bestemmingsplan ‘De Comert’ niet aan te passen. De Raad van State heeft het bezwaar van een inwoner van Grubbenvorst hiertegen ongegrond verklaard. Dat maakte zij woensdag 30 augustus bekend.

Het bestemmingsplan De Comert, dat onder meer voorziet in de bouw van vijftig woningen, werd in september 2016 door de gemeenteraad van Horst aan de Maas vastgesteld. Een inwoner van Grubbenvorst maakte hier tegen bezwaar. In het plan zijn twee ontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer opgenomen, aan de zuid- en aan de westzijde van de woonwijk. De zuidelijke ontsluiting loopt langs de woning van de Grubbenvorstenaar. Hij vreest onder andere dat hierdoor verkeersonveilige situaties gaan ontstaan voor zijn gehandicapte dochter. Hij is van mening dat de gemeenteraad niet voldoende duidelijk heeft gemaakte waarom er een zuidelijke ontsluiting nodig is. In een tussenuitspraak op 22 maart van dit jaar gaf de Raad van State de inwoner op dat punt gelijk. Zij droeg de gemeente op om beter te motiveren waarom de ontsluiting nodig is. Ook had de gemeente beter onderzoek moeten doen naar de mogelijke inrichting van de ontsluitingsroute. Daarnaast had Horst aan de Maas in het bestemmingsplan niet goed genoeg uitgelegd waarom er extra parkeergelegenheid nodig is aan de noordzijde van gemeenschapshuis ’t Haeren. De gemeente heeft daarop het bestemmingsplan aangepast, door onder meer parkeren aan de noordzijde van ’t Haeren uit te sluiten. Ook heeft zij nader onderzoek gedaan naar de gevolgen die de ontsluitingsroute kan hebben en aangegeven waarom zij de zuidelijke route noodzakelijk vindt.

Volgens de Grubbenvorstenaar is dit echter niet genoeg. Hij is van mening dat één ontsluitingsroute, aan de westzijde, voldoende is. Er is volgens hem ook geen ruimte om een tweebaansweg te realiseren, ook niet na de kap van enkele bomen, zoals de gemeente heeft voorgesteld.

Verder vindt hij dat de gemeente in haar plan niet ingegaat op de verkeersgevaarlijke situaties die kunnen ontstaan voor zijn dochter. Een door de gemeente geplande gehandicaptenparkeerplaats ligt aan de overzijde van de weg. De man vindt dat het te gevaarlijk is om op dat punt de straat over te steken omdat het verkeer op die weg voor een deel aan het zicht wordt onttrokken door een uitbouw aan zijn woning. De Raad van State oordeelt dat het, met het oog op de geplande vijftig woningen, niet onredelijk is dat de gemeente twee ontsluitingswegen wil. Ook is er naar mening van de Raad voldoende plek om de weg te realiseren. Zij denkt daarnaast niet dat de gehandicaptenparkeerplaats, als die aan de overzijde van de straat wordt geplaatst, voor verkeergevaarlijke situaties zorgt, omdat de maximum snelheid ter plaatse 30 kilometer per uur is.

De Raad denkt verder dat, in tegenstelling tot de Grubbenvorstenaar, het niet aannemelijk is dat minimaal 80 procent van het verkeer van en naar De Comert kiest voor een route via de zuidelijke in plaats van de westelijke ontsluiting. De zuidelijke ontsluiting ligt misschien het meest voor de hand, zegt de Raad, voor het verkeer van en naar het centrum van Grubbenvorst, voor andere richtingen is het logischer de westelijke ontsluiting te gebruiken. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat ter plaatse van de woning van de man een goed woon- en leefklimaat mogelijk is, oordeelt de Raad. Zij stelt de gemeente daarom in het gelijk.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie