Marieke ment

1-2-2018 door: Marieke
De langste raadsvergadering die ik zelf ooit heb bijgewoond, duurde tot 01.00 uur. Vanaf 20.00 uur zat ik klaar, toen nog fris en fruitig, om vijf uur later duf en brak de raadszaal uit te schuifelen.

Dit is niet eens de langste vergadering die de gemeenteraad in Horst aan de Maas ooit gehouden heeft. De laatste raadsbijeenkomst van 2017 startte om 19.00 uur. Dat was al een veeg teken. Het bleek dat de raad zo aan het einde van het jaar nog even alle openstaande dossiers wilde afwerken. De agenda telde naast 23 agendapunten ook nog eens een stuk of 10 moties. Je zou denken dat de raadsleden dan het voornemen hebben om effectief en doelmatig te ver-gaderen. Dus geen ellenlange verhalen waarin de historie van een dossier nog eens van A tot Z wordt herkauwd of bijdrages die beginnen met complimenten aan het College, de ambtenaren en de koffiejuffrouw voor al het werk dat ze hebben gedaan. Helaas bleek de praktijk anders. Over één agendapunt werd al ruim 2,5 uur gepraat. U hoort mij niet zeggen dat belangrijke raadsbesluiten als de komst van een veehouderij waar die niet is gewenst of de herinrichting van een weg, geen aandacht verdienen. Juist wel. Maar waarom moet elke bijdrage van elke partij beginnen met: ‘Voor ons ligt het raadsvoorstel…’ . De agenda wordt gepubliceerd op een scherm in de raadszaal en de burgemeester leest deze ook nog eens punt voor punt voor. Dus het is niet nodig om dat nog eens met z’n allen te herhalen. Ik begrijp niet hoe de raad na vier uur vergaderen nog belangrijke besluiten kan nemen.
Zij moeten dan toch ook helemaal sufgel*ld zijn. Oh, en die vergadering van 19 december? Die duurde tot 01.30 uur. Maar toen had ik het al opgegeven.

Marieke

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie