College: geen regionaal zwembad

22-10-2015 door: Redactie
Er wordt geen onderzoek gedaan naar een eventueel regionaal zwembad op het voormalige Floriadeterrein. Het College van B&W van Horst aan de Maas wil zich alleen richten op een lokale oplossing voor het zwembad.

In de raadsvergadering van 24 november wordt gesproken over de toekomst van een zwemvoorziening in de gemeente. Tot nog toe hield het college nog vast aan drie mogelijke varianten: een regionaal zwembad, verbouw van het huidige zwembad De Berkel of een nieuw zwembad in de toekomstige Sportzone in de Kasteelse Bossen. Een deel van de gemeenteraad heeft al eerder laten weten de komst van een regionaal zwembad niet te zien zitten. En ook het merendeel van de gebruikers van De Berkel wil liever een zwemvoorziening in Horst. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om de regionale variant voor het zwembad te laten vervallen. Reden is dat het onvoldoende aansluit bij de uitgangspunten die door de raad zijn aangegeven. Anderzijds vraagt het college de raad in te stemmen met een beleidskader waarbinnen een lokale variant moet worden uitgewerkt. Het college geeft aan zich verantwoordelijk te voelen voor het accommoderen van verenigingen en voor doelgroepen die specifieke aandacht en begeleiding nodig hebben. De gemeente wil ­recreatief zwemmen zelf niet financieren, maar eventueel wel met andere partijen praten over mogelijkheden. Voorwaarde is dat het de gemeente niet méér gaat kosten dan de huidige exploitatielast van zwembad De Berkel.

De gemeenteraad neemt in de vergadering van dinsdag 24 ­november een besluit over het laten vervallen van de optie voor het ­realiseren van een regionaal ­zwembad samen met gemeente Venlo op het Floriadeterrein.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie