'Duurzaamheid niet stimuleren met legekorting'

28-7-2016 door: Redactie
Het College van B&W van Horst aan de Maas ziet er niets in om duurzaamheid op gebied van woningbouw te stimuleren door middel van kortingen op de bouwleges. Volgens hen zijn andere middelen daar geschikter voor.

Tijdens de gemeenteraad van 22 december werd wethouder Ger van Rensch gevraagd om te onderzoeken of men duurzaam bouwen kon stimuleren door korting te geven op leges. Het College van B&W vindt dit echter geen goed idee.

Hoewel het juridisch is toegestaan om lagere bouwleges te vragen voor projecten waar duurzaam gebouwd wordt, is het college van mening dat het niet het juiste middel is om haar doel te bereiken. Zij geeft aan dat nieuwbouw vanuit de wet al steeds duurzamer moet en dat de nadruk in Horst aan de Maas met name moet liggen op het verduurzamen van bestaande woningen. Een korting op de leges zou dit niet stimuleren, omdat voor aanpassingen om bestaande woningen duurzamer te maken, vaak geen vergunning aangevraagd hoeft te worden en er dus ook geen leges hoeven te worden betaald. Daarnaast stelt de gemeente dat het toetsen van duurzaamheid hoge kosten met zich mee zal gaan brengen.

Het College van B&W geeft aan dat ze realiseert dat er nu nog geen duidelijk signaal vanuit de gemeente wordt gegeven om duurzaamheid te stimuleren, maar vindt de leges hiervoor niet het juiste instrument. Zij wijst naar het Masterplan Wonen Horst aan de Maas, waarin ook stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheid worden uitgewerkt. Deze voorstellen zullen in oktober aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie