College deelt conclusie zwartboek niet

31-5-2018 door: Redactie
Het college van B&W van Horst aan de Maas laat in een raadsinformatiebrief weten de algemene conclusie van Andries Brantsma, inwoner van Hegelsom, in zijn zwartboek niet te delen. Hij concludeerde hierin dat er in Horst aan de Maas ‘sprake is van een onzorgvuldige uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving’.

De term ‘zwartboek’ is een term die gebruikt wordt voor een schriftelijke bundeling van negatieve voorbeelden, waarin tegen misstanden of onrechtvaardigheden geprotesteerd wordt. Brantsma wilde met zijn zwartboek duidelijk maken hoe omslachtig en inefficiënt volgens hem de vergunningverlening en de handhaving hiervan, in gemeente Horst aan de Maas is. Dit dossier heeft hij opgesteld naar aanleiding van een presentatie tijdens een raadsvergadering in 2015, waarin hij dezelfde problematiek over vergunningen aanhaalde. Door voormalig burgemeester Kees van Rooij werd toen aangegeven dat het hier uitzonderingen betrof en vooral gesproken werd over wat fout ging. Van daaruit is Brantsma toen op onderzoek uitgegaan naar verschillende kwesties die speelden in de gemeenschap. Hier is toen het zwartboek opgesteld dat vervolgens dinsdag 6 februari aan de gemeenteraad is aangeboden.

Voor Brantsma was dit zwartboek geen verwijt naar de ambtenaren, de uitvoerende partij, maar naar het College van B&W, de verantwoordelijke partij. Die heeft nu dus laten weten zich niet te herkennen in het door Brantsma geschetste probleem. “Wij betreuren de beeldvorming die het zwartboek heeft veroorzaakt”, laat het college in de raadsinformatiebrief weten. “Wij herkennen ons zoals gezegd niet in deze beeldvorming. Wij begrijpen dat wij bij velen deze negatieve beeldvorming niet wegnemen door enkel hiertegen over ons eigen beeld te schetsen. Beeldvorming nemen we wel weg door ons iedere dag opnieuw in te zetten voor een goede ruimtelijke inrichting van onze gemeente. Daar staat dit college voor en daar mag de burger ons op aanspreken.”

In de RIB wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de veertien casussen die aangehaald worden in het zwartboek complexe en langlopende gevallen zijn, die ontstaan zijn door een samenloop van omstandigheden. “Insteek is ook om hier tot een oplossing te komen, hoewel de oplossing vaak niet voorhanden ligt.” Ook zijn de casussen volges het college meer divers en uitgebreider dan wordt uitgelicht in het zwartboek. Regelgeving binnen het ruimtelijke domein is de afgelopen decennia complexer geworden, laat het college weten. Daarnaast stelt het college dat ondernemersbelangen niet boven milieu- en burgerbelangen staan. “We hechten eraan om aan te geven dat het college een zorgvuldige, integrale afweging maakt, zonder aanziens des persoons.” Wel maakt ze kenbaar dat de genoemde argumenten niet automatisch betekenen dat alles ook vlekkeloos verloopt. “Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Ook vallen keuzes achteraf anders uit dan eerder aangenomen. We willen leren van fouten en komen tot beter onderbouwde keuzes en standpunten, wijziging van werkwijzen en protocollen. Dit is, zeker voor de ambtelijke organisatie, een continu uitdaging, waarbij de klant centraal staat.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie