DCM moet met werkplan komen

28-6-2018 door: Redactie
De Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) krijgt tot 1 oktober de tijd een planning te maken voor de werkzaamheden voor de aanleg van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) aan het Raaieind in Grubben­vorst. Voldoet dit plan niet aan de voorwaarden, dan legt het College van B&W van Horst aan de Maas de werkzaamheden per direct stil.

Inwoners van Grubbenvorst lieten enkele weken geleden weten zich grote zorgen te maken over de verkeerssituatie bij de aanleg van de CVI. Vrachtverkeer zorgt daar volgens hen voor onveilige situaties voor andere weggebruikers. In de raadsvergadering van 5 juni riepen de politieke partijen het college op tot onderzoek naar de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat DCM intussen contact heeft gehad met onder andere de dorpsraad. “Er zijn rondleidingen georganiseerd met onder meer buurtbewoners. Conclusie van de aanwezigen was dat men tevreden is over de getroffen verkeersmaatregelen. Voor het college was dat aanleiding om de werkzaamheden niet per direct stil te leggen. Wel dient er een werkplan te komen dat de goedkeuring van de gemeente kan krijgen”, aldus de woordvoerder. In het werkplan moet in ieder geval een concrete planning van de werkzaamheden zijn opgenomen. Ook moet DCM voorzien in een veilige verkeersafwikkeling. “Ligt er op 1 oktober geen door de gemeente goedgekeurd werkplan, dan worden de werkzaamheden per direct worden stilgelegd.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie