De jaarrekening van 2017

5-7-2018 door: Redactie
Net voor de laatste raadsvergadering voor het zomerreces ben ik alweer aan de beurt om een stukje te schrijven namens het CDA. Wat vliegt de tijd, alweer 12 weken raadslid. Het is voor mij een erg drukke tijd geweest, inwerken en evenwicht vinden in raadswerk, mijn bedrijf en het extra bijspringen als mantelzorger bij mijn ouders. Weer een hoop mooie ervaringen rijker waaruit blijkt dat gewoon samen doen goed werkt.

In de laatste raadsvergadering voor de vakantie staat, naast een groot aantal bestemmingplanwijzigingen, de jaarrekening 2017 van de gemeente op de agenda. De jaarrekening laat een positief saldo zien van 4,7 miljoen. Het resultaat zal onder andere ingezet worden om reserves te vormen voor het sociaal domein en een aantal niet uitgevoerde projecten zullen in 2018 alsnog uitgevoerd gaan worden. Het is goed te constateren dat de accountant een goedkeurende verklaring afgeeft; wat toch wil zeggen dat we het huishoudboekje als gemeente op orde hebben.

Verder geeft de rekening in een oogopslag (de RIOE) mooi inzicht van hetgeen er gebeurt in onze gemeente. Zeker de moeite waard om ook als inwoner eens kennis van te nemen.

We willen als CDA-fractie iedereen een goede vakantie wensen, geniet er samen van. Dat moet voor de meeste mensen met de verwachte weersvoorspelling de komende weken zeker lukken. Al zal het voor anderen extra aanpakken zijn om alles van voldoende vocht te voorzien.

Sjaak Jenniskens,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie