Samen bereik je meer

1-3-2018 door: Redactie
Mooi is het om te zien dat in Horst aan de Maas veelal op deze wijze gewerkt wordt. Samen de schouders eronder zetten is kenmerkend voor onze gemeenschap en we mogen ons best af en toe realiseren dat dit een groot goed is wat echt niet overal alledaags is.

Vorige week maandag was ik als raadslid aanwezig bij een bijeenkomst georganiseerd door een drietal wijkcomités (In de Riet, Norbertus en de Mussenbuurt). Het thema wat op tafel lag was: hoe zorgen we samen ervoor dat een wijk leefbaar blijft? Feit is dat vandaag de dag wijken meer en meer nieuwkomers zien in hun wijk, van alle nationaliteiten met ieder hun eigen gebruiken en taal. De uitdaging die er ligt is ervoor zorgen dat eenieder zich thuis blijft voelen in de wijk. En daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons allen. Samen met bewoners, gemeente, Wonen Limburg, politie, het welzijnswerk en de politiek zijn we deze avond het gesprek hierover aangegaan met als uiteindelijk resultaat samen de handdoek op te pakken, een en ander onder regie van de gemeente. Chapeau aan de wijkcomités voor de wijze waarop ze deze bal aan het rollen hebben gekregen. We zullen als CDA de komende jaren zeker ons steentje hieraan bijdragen, ofwel gewoon samen doen.

Loes Wijnhoven,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie