Resultaten enquête HILTHO

26-10-2017 door: Redactie
Samen met CDA Venlo en Venray heeft de CDA Horst aan de Maas tijdens de Hiltho in een daarvoor ingerichte stand een groot aantal bezoekers aangesproken met een concrete vraag.

Hen werd gevraagd of ze bereid waren fictief 300.000 euro (drie keer een biljet van 100.000 euro) te verdelen over onderwerpen waar gemeenten (mede) verantwoordelijk voor zijn. Deze onderwerpen waren veiligheid, milieu, cultuur, duurzaamheid, werk, sport, zorg, natuur, welzijn, wonen, toerisme en overig.
In totaal hebben, verdeeld over vijf dagen, 2.749 bezoekers meegedaan aan deze enquête. Een succes dus. Met de meeste bezoekers zijn daaruit ook interessante gesprekken voortgekomen over het waarom of ook waarom niet aan bepaalde onderwerpen specifiek een of geen bedrag werd gegeven.
Uit deze enquête bleek dat het merendeel van de bezoekers het onderwerp zorg (2.228) als meest belangrijk achtte. Veiligheid (1.176) en welzijn (786) kwamen als tweede en derde naar voren. Werk ‘scoorde’ 702 biljetten, wonen 600, milieu 577, natuur 564, duurzaamheid 485, sport 483, cultuur 285, toerisme 169 en overig 192. Die laatste categorie moeten we nog analyseren, maar we zien dat zorg, welzijn en veiligheid de items zijn die bij de bezoekers het meeste leefden. Opvallend was ook dat, en dat bleek uit de gesprekken, deze onderwerpen bij alle leeftijdsgroepen specifiek naar voren kwamen. De resultaten spreken voor zich en daarmee kunnen we verder. Verder in ons werk als politieke partij, als raadslid en in ons verkiezingsprogramma. Wij danken alle deelnemers aan deze enquête en de goede gesprekken die daaruit zijn voortgevloeid.

Annemie Craenmehr,
CDA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie