Brandweer toch tevreden over opkomsttijden

31-5-2018 door: Redactie
De vrijwilligers en de beroepsploegen van Brandweer Limburg-Noord rukken snel en naar verwachting uit. Die conclusie trekt de brandweer zelf na onderzoek naar de opkomsttijden van de afgelopen jaren. De opkomsttijd in Horst was afgelopen jaar iets sneller dan het jaar daarvoor en ligt daarmee onder het gemiddelde van Noord-Limburg.
maskTop
Brandweer toch tevreden over opkomsttijden
maskBottom

Brandweer Limburg-Noord was in 2017 gemiddeld binnen 9 minuten bij een brand. Vrijwilligersteams vertrekken vaak binnen 5 minuten na een melding. De beroepsploegen hebben gemiddeld net iets meer dan 1,5 minuut nodig om van de kazerne te vertrekken, stelt de brandweer. De uitruk- en opkomsttijden van de regionale brandweer zijn naar verwachting, stelt Veiligheidsregio Limburg-Noord. “In vergelijking met andere veiligheidsregio’s hebben we relatief langzame opkomsttijden. Dit komt door de uitgestrektheid en het landelijke karakter van onze regio.” In Horst aan de Maas was de opkomsttijd in 2017 8,38 minuten en in 2016 8,46 minuten. Ter vergelijking: In 2016 in Venray was de opkomsttijd 9,14 minuten en in 2017 9,25 minuten. In Peel en Maas was de opkomsttijd 7,44 minuten en het jaar daarvoor 7,10 minuten. De gemiddelde opkomsttijd was in 2017 9,01 minuten. Veiligheidsregio Limburg-Noord stelt dat ze, gezien de uitgestrektheid van de regio en de beschikbare mensen en middelen, naar verwachting en in lijn met de tijden van de afgelopen jaren presteert. Ze verwijst naar de inzet van het Snelle InterventieVoertuig (SIV) als een van de redenen waarom de tijden gedaald zijn. Ook biedt zij meer brandweerzorg op maat en voorlichting aan.

Toch noemde minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie de landelijke overschrijding van opkomsttijden onlangs in een brief aan de Tweede Kamer ‘zorgwekkend.’ De Veiligheidsregio laat hierover weten: “De wettelijke normen zijn zeer strikt, in de praktijk nauwelijks haalbaar en daarmee eigenlijk niet meer van deze tijd.” De minister geeft in zijn brief aan zich ervan bewust te zijn dat niet alle opkomsttijden realistisch zijn, maar wil dat brandweerkorpsen deze regels wel naleven tot nieuwe, realistischere tijden zijn vastgesteld. De minister verwacht dat een voorstel voor nieuwe aanrijtijden eind dit jaar klaar is. Overigens geeft hij ook aan dat Nederland ondanks de overschrijdingen beschikt over goede brandweerzorg.

Een van de oorzaken voor langere aanrijtijden, is het groeiend tekort aan vrijwilligers, stelt minister Grapperhaus. Veel regio’s kampen met een tekort aan vrijwilligers of hebben geen langetermijnbeleid om vrijwilligers te werven. Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft aan nu nog over voldoende vrijwilligers te beschikken, zo’n achthonderd. De organisatie ziet echter ook dat de kwetsbaarheid toeneemt, met name in kleine kernen, overdag en in vakantieperiodes.

In de gemeente Horst aan de Maas is een tekort aan vrijwilligers echter niet aan de orde, zo stelt Jack Swinkels, vertegenwoordiger namens de brandweer van Horst aan de Maas. “Het werven van vrijwilligers is echter wel moeilijker, maar daar is ook iets wat je landelijk terugziet. In kleinere kernen zoals bijvoorbeeld Lottum en Meerlo zie je bijvoorbeeld steeds minder werkgelegenheid en dat jongeren uit de dorpen wegtrekken, dat maakt het lastiger om voor die brandweerposten nieuwe vrijwilligers te werven. Het is een landelijke tendens en iets waarvoor we de ogen niet moeten sluiten.”

Hij bevestigt dat het landelijke karakter en de uitgestrektheid van de regio zeker meespelen in de aanrijtijden. “Het is niet meer dan logisch dat de tijden langer zijn als de incidentlocatie wat verder weg is. Het is nogal een verschil of je vanuit Horst naar Griendtsveen moet rijden of naar Sevenum. Dan gaat het gemiddelde sterk omhoog. Wat ook meespeelt zijn de infrastructuur van de wegen en de verkeersintensiteit. Het wordt steeds drukker op de wegen, er komen steeds meer verkeerslichten, rotondes en dergelijke bij. Dat zijn allemaal factoren die meewegen in de opkomsttijden, maar in zo’n onderzoek vaak over het hoofd gezien worden.”
(Foto: archief)

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie