Bob Vostermans danst naar de overwinning

29-3-2018 door: Redactie
Als goede volgeling van Buma: Wilhelmus en vervolgens Hôrs aan de Maas, verplicht bij iedere samenkomst van meer dan tien personen. Horst aan de Maas met een agrarisch DNA. CDA en lokale agrariërs één grootheid.

Als politiek geïnteresseerde heb ik het gewaagd het Horster politieke Walhalla, het Gasthôes te betreden. Onmiddellijk valt op: politiekelingen hebben een eigen nest met een eigen politieke geur. Het meest opvallende is de totaal overheersende mannengeur. De geur van vrouwen is nauwelijks waarneembaar. De enige vrouw van betekenis staat fier op het podium. De politieke ervaring straalt van haar af. Ze is alle mannen de baas. Zelfs de dansende Bob Vostermans ondersteunt haar op menig moment. Onder een goede regie, die soms prikkelende vragen stelt aan de acteurs, wordt het toneelspel gespeeld. Geen one-liners gebruiken, serieus discussiëren over de door de partijen bedachte stellingen. Desondanks wordt er op de borst geklopt. Vooral van de coalitiepartners over de bereikte resultaten van hun regering. Allemaal roepen ze de burgers op om toch vooral actief te zijn, eigen initiatief te tonen. Ter plaatse evenwel geen interactie met de burger, slechts drie schriftelijke vragen. De politieke gemeenschap in Horst is een mannengemeenschap. De CDA-kandidatenlijst bijvoorbeeld telt vier vrouwen, dus 85 procent mannen. Ongeloofwaardig: een CDA-er waardeert de kieslijst als een goede afspiegeling van onze gemeenschappen, jong en oud, man en vrouw. Feitelijk onjuist dus. Deze opstelling is verklaarbaar: de christelijke boodschap is nog altijd dat vrouwen ondergeschikt zijn aan de man. CDA blijft dus trouw aan traditie.

Het CDA heeft evenwel een vrouw met macht. Mevrouw Wijnhoven-Dirckx beheerst Sevenum met 16 procent van alle stemmers. Zij is voor het CDA de stemmentrekker met 10 procent. Wellicht brengt zij een kanteling teweeg. Goed voor CDA en Horster politiek. Het CDA blijft de enige echte boerenpartij, 73,5 procent van de stemmers komt van het platteland. Een gevaarlijke tweedeling tussen stad en platteland. Die nog versterkt wordt in de samenwerking met Essentie, die voor 77,3 procent
afhankelijk is van het platteland. Beide partijen in één regering, zal die tweedeling misschien wel laten ontaarden in een tweestrijd. Niet goed voor Horster gemeenschap.

Henk Steenbekkers
Gusselkuulke, Melderslo

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie