Behoud de Parel: stop werkzaamheden CVI per direct

9-8-2018 door: Redactie
Vereniging Behoud de Parel roept de gemeenteraad van Horst aan de Maas op de werkzaamheden bij de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst per direct stil te leggen. Zij vindt dat er eerst een plan moet komen dat aan de eerder gemaakte afspraken voldoet.
maskTop
Behoud de Parel: stop werkzaamheden CVI per direct
maskBottom

Eerder gaf het College van B&W Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) tot 1 oktober de tijd een planning te maken voor de werkzaamheden voor de aanleg van de CVI aan het Raaieind in Grubben­vorst. Voldoet dit plan niet aan de voorwaarden, dan worden de werkzaamheden stil gelegd. In mei bleek dat DCM, tot verrassing van onder andere de dorpsbewoners, gestart was met de bouwwerkzaamheden.

Een van de randvoorwaarden die bij het verlenen van de vergunning was gesteld, zorgen voor een goede verkeersafwikkeling, werd volgens de PvdA niet gevolgd. “Houdt DCM zich wel aan de overeenkomst? De ontsluiting die nu is aangelegd, wijkt af van het eerder besluit. Ondanks dat er verbodsborden staan voor vrachtverkeer, rijden er toch vrachtwagens. Het is onacceptabel dat de verkeersveiligheid in de aanlegfase al in het geding is,” aldus Richard van der Weegen tijdens de raadsvergadering van 22 mei.

In de raadsvergadering van 5 juni riepen de politieke partijen het college op tot onderzoek naar de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente liet toen weten dat na gesprekken met DCM het college de werkzaamheden niet per direct liet stilleggen, maar het bedrijf tot 1 oktober de tijd gaf om met een werkplan te komen.

Vereniging Behoud de Parel vindt dit echter te lang duren. In een brief aan de gemeenteraad roept zij op de werkzaamheden meteen te staken. “DCM hebben wij als vereniging Behoud de Parel als een notoir onbetrouwbaar bedrijf leren kennen”, aldus de vereniging. Zij verwijst daarmee naar eerdere afspraken die volgens haar zijn gemaakt. Zo zou DCM de vereniging op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de plannen. Dat is volgens Behoud de Parel nooit gebeurd.

Door DCM zou er intussen wel op de kruising een verkeersregelaar zijn geplaatst tijdens het in- en uitrijden van vrachtwagens. Volgens Behoud de Parel een goede ontwikkeling, “mits gegarandeerd kan worden dat de verkeersregelaar altijd op z’n post is als er vrachtwagens in- of uitrijden, ook als dat ’s nachts het geval zou zijn.” Zij wil daarnaast dat bekeken wordt of er een fietstunnel gerealiseerd kan worden. Wordt er echter gekozen voor de aanleg van een tweezijdig fietspad, dan wil Behoud de Parel dat zoveel mogelijk bomen gespaard worden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie